navigation

Obraz Matki Bożej Pocieszenia

Obraz Matki Bożej Pocieszenia
Obraz Matki Bożej Pocieszenia

W kościele p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku, w nawie głównej, po prawej stronie, w pobliżu prezbiterium, znajduje się barokowy ołtarz z około 1700 roku (w latach 1932-1936 został dość znacznie przebudowany). W ołtarzu tym jest łaskami słynący Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, z 3 ćwierci XVI wieku. Namalował go – temperą na desze – kapłan z zakonu bożogrobców, wikariusz z leżajskiej Fary, Erazm Prezbiter. Obraz ten po roku 1594 znajdował się w drewnianym kościele, który stał na miejscu obecnej bazyliki OO. Bernardynów. W roku 1608, biskup przemyski Maciej Pstrokoński (1600-1609), ofiarował wspomniany Obraz Matki Bożej kościołowi parafialnemu w Leżajsku.

Dziewiętnasty następca biskupa Pstrokońskiego, Wacław Hieronim Sierakowski (1741-1760), wizytując leżajską Farę w r.1744, stwierdził, że wspomniany cudowny Obraz Matki Bożej, określony jako Imago Mirabilis, cieszy się szczególną czcią wiernych. Tutaj pobożny lud doznawał szczególnych darów Bożego miłosierdzia, za przyczyną Matki Bożej, o czym najlepiej świadczyły liczne wota umieszczone przy tym Obrazie. Najwięcej było wotów w kształcie serca i w kształcie tabliczek. Ponadto były wota o kształcie nóg, oczu i kołysek, co świadczy o różnych uzdrowieniach. Ten kult, wizytujący leżajską Farę biskup, określił jako dawny, powołując się na wspominanie o nim jeszcze w znacznie wcześniejszej wizytacji Alembeka. Potwierdzeniem szczególnej rangi Obrazu Matki Bożej Cudownej, w leżajskim  kościele farnym, są także liczne argenteria należące do Jej ołtarza. Wspomniana wizytacja biskupa Sierakowskiego z r.1744, wymienia między innymi niezwykle ozdobne korony na głowę Matki Bożej i Dzieciątka Jezus, berła, korale, perły, sukienki i ramy srebrne. Jak bardzo zależało biskupowi Sierakowskiemu na dalszym utrzymaniu a nawet wzroście kultu Matki Bożej w tym cudownym Obrazie, świadczy jego dekret reformacyjny po odbytej wizytacji w r. 1744. W dekrecie tym ówczesny Ordynariusz, potwierdził starożytność kultu Matki Bożej w tym Obrazie i nakazał tutejszemu proboszczowi, aby sporządził księgę, w której będą zapisywane – przy potwierdzeniu wiarygodnych świadków – cudowne uzdrowienia i łaski, doznane za przyczyną Maryi. Po dziesięciu latach, w czasie drugiej wizytacji Fary leżajskiej, w r. 1754, biskup Sierakowski znowu zwraca uwagę na brak księgi z zanotowanymi łaskami, jakich doznali tutaj wierni przez wstawiennictwo Maryi. Równocześnie podkreśla tenże biskup, że ciągle trwa w tym Farnym kościele kult obrazu Najświętszej Maryi Panny, uznawanego przez wiernych za cudowny.

Obecnie wspomniany Obraz Matki Bożej, łaskami słynący, nadal cieszy się wielką czcią wiernych, którzy nawiedzając Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, modlą się także przed Obrazem Jego Matki. W każdą sobotę, po Mszach świętych o godz. 7.00 i 18.00, celebrowane jest Nabożeństwo Maryjne. Na treść tego Nabożeństwa składają się: pieśń „Matko Pocieszenia”, Litania Loretańska, Pod Twoją obronę, Modlitwa do Matki Bożej Pocieszenia i druga zwrotka pieśni; Matko Pocieszenia. Przed tym cudownym Obrazem, o swoją pomyślną przyszłość modlą się młode pary, po zawiązaniu sakramentalnej wspólnoty małżeńskiej, składając u stóp Maryi swoje bukiety ślubne, a po chrzcie świętym, rodzice i chrzestni polecają Maryi, Matce Świętej Rodziny, swoje dzieci i swoje rodziny. Ponadto tutaj przed Obrazem Matki Bożej, wierni składają bardzo często wiązanki kwiatów, a na znak niezwykłej obecności Matki Bożej w tym Jej cudownym Obrazie, świeci się przed Nim nieustannie płonąca lampka.

 

wizerunek Matki Bożej Pocieszenia 
obraz na desce - XVI w.
wizerunek Matki Bożej Pocieszenia
obraz na desce – XVI w.

Wizerunek Matki Bożej Pocieszenia
w srebrnej sukience z XX w
wizerunek Matki Bożej Pocieszenia
w srebrnej sukience z XX w.


Modlitwa do Matki Bożej Pocieszenia

„Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, któraś w swoim Sercu doznała niezmiernej boleści, smutku i trwogi, aby umieć współczuć z nami, bądź nam zawsze świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk, cierpień i niepowodzeń naszych. Niechaj głos Twój zabrzmi w uszach naszych, bo jest on miły i pełen dobroci, a słowa budzą radość w sercu. Usłysz błaganie nasze i wstawia się za nami przed Obliczem Syna Swego, by z Jego Boskiego Serca, za Twoją przyczyną, spłynęły na nas strumienie świętej radości, jaka napełnia błogosławione Serce Twoje. Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie smutki, przykrości i cierpienia i wśród nich zawsze zachowywali żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem Twoim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen”.

Zdrowaś Maryjo…

Matko Pocieszenia, módl się za nami.

Archiwum