navigation

Przygotowanie do małżeństwa

Przygotowanie do małżeństwa
Przygotowanie do małżeństwa

Sakrament małżeństwa:

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do Kancelarii Parafialnej w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z ks. Proboszczem).

Wymagane są następujące dokumenty:

  1. aktualne świadectwo chrztu św.,
  2. świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły podstawowej i średniej,
  3. świadectwo bierzmowania,
  4. zaświadczenie o ukończonym tzw. kursie przedmałżeńskim oraz naukach przedślubnych – Poradnia Rodzinna,
  5. dowody osobiste
  6. wydane w odpowiednim terminie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny pół roku).
  7. Jeżeli narzeczeni mieszkają poza naszą parafią (liczy się miejsce aktualnego zamieszkania a nie zameldowania czy pochodzenia), powinni otrzymać pisemną zgodę od Księdza Proboszcza miejsca aktualnego zamieszkania, na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii. Narzeczeni mieszkający poza granicami Polski przygotowują dokumentacje przedślubną w kraju aktualnego zamieszkania za pomocą właściwej parafii zamieszkania lub Polskiej Misji Katolickiej.

Katecheza przedmałżeńska (tzw. kurs przedmałżeński):

Tzw. kurs przedmałżeński można zrealizować w dowolnym czasie, nawet kilka lat przed ślubem. W naszej parafii odbywa się on cyklicznie, każdego roku jesienią i wiosną, aby tym samym dać większą możliwość przygotowania się do sakramentu małżeństwa wszystkim zainteresowanym.
Przypominamy, że cały kurs obejmuje 10 katechez podczas, których omawiane są zagadnienia z teologii małżeństwa. Na takie katechezy niejako z definicji powinni uczęszczać młodzi parafianie, którzy zamierzają w przyszłości zawrzeć sakramentalny związek małżeński (okres liceum, technikum, studenci).
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w kancelarii parafialnej lub u księdza Waldemara Pastuszaka.

Katechezy przedmałżeńskie w 2022 roku odbędą się w terminach:

  • 17-19 marca 2023 r.
  • 15-17 września 2023 r.

Zgłoszenia pod numerem: 603 882 443

Nauki dla narzeczonych przed ślubem – Poradnia Rodzinna

Nauki dla narzeczonych przed ślubem, trwają permanentnie przez cały rok i rozpoczynają się w każdy drugi czwartek miesiąca Mszą św. o godz. 18.00, a po Niej spotkanie w Poradni Przedmałżeńskiej w domu katechetycznym (obok plebani). Spotkania te najlepiej rozpocząć około pół roku przed ślubem. Odpowiedzialny ks. Waldemar Pastuszak.

 

Archiwum