navigation

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie
Ruch Światło-Życie

HISTORIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE W LEŻAJSKU

Historia Leżajskiej Oazy liczy już kilkanaście lat. Na początku lat 80 grupa kilka osób ze szkoły średniej postanowiło stworzyć grupę modlitewną, która miałaby na celu ich wzrost duchowy. Początkowo mała wspólnota około 20 osób spotykała się w salkach katechetycznych pod opieką i przewodnictwem siostry Doroty Pecel ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. W czasie spotkań młodzi entuzjaści modlili się, śpiewali religijne piosenki, rozważali teksty biblijne i omawiali różne ciekawe tematy. W latach późniejszych grupę tę przejęła siostra Zdzisława Uryć, która wprowadziła typową formację oazową.

Wspólnota wciąż się powiększała i w niedługim czasie została podzielona na grupę młodzieżową i Oazę Dzieci Bożych. Z biegiem lat zmieniali się moderatorzy, którymi byli miejscowi wikariusze: ks. Roman Chowaniec, ks. Adam Wąsik, ks. Leszek Dopart, ks. Krzysztof Hassinger, ks. Grzegorz Kowalczyk, ks. Marek Typrowicz, ks. Grzegorz Maj, ks. Grzegorz Jakubik, ks. Paweł Polasz. W tym czasie przez progi leżajskiego Ruchu Światło-Życie przeszło wielu młodych ludzi, którzy przez formację oazową pragnęli przybliżyć się do Boga i lepiej poznać samych siebie. Wiele młodych osób odkryło tutaj swoje powołanie kapłańskie czy zakonne, inne założyły rodziny. Wielkim przyjacielem leżajskiej Oazy była siostra Teresa Nowosiadło, która przez kilka lat służyła wspólnocie.

Czasy obecne

W chwili obecnej młodzież oazowa liczy obecnie około 50 osób powyżej 12 roku życia. Jej opiekunem jest ks. Piotr Baraniewicz. Cotygodniowe spotkania rozpoczynają się wspólną Eucharystią – centralnym punktem modlitwy, a następnie czuwaniem modlitewnym w kościele. Następnie wszyscy gromadzą się w Parafialnym Centrum Młodzieżowym, aby tam wysłuchać ogłoszeń i krótkiego wprowadzenia, mającego na celu przybliżenie omawianego w danym dniu tematu spotkania. Po śpiewie poszczególne grupy rozchodzą się do salek i dyskutują na określony temat. Całe spotkanie kończy się wspólną modlitwą i rozesłaniem do domów przez księdza prowadzącego.

Oprócz oazy młodzieżowej w parafii istnieje także Oaza Dzieci Bożych. Spotkania tej grupy odbywają się w piątki o godz. 16:45 w Parafialnym Centrum Młodzieżowym i mają podobną strukturę do spotkań starszej grupy wiekowej.

W Wigilię Bożego Narodzenia młodzież oazowa dzieli się opłatkiem, a następnie uczestniczy w pasterce. W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek (godz. 20:00) grupa prowadzi Drogę Krzyżową, a w czasie Triduum Paschalnego adoruje Pana Jezusa w ciemnicy i grobie. W poranek Wielkanocny oazowicze wspólnie uczestniczą w procesji i mszy rezurekcyjnej. W okresie wakacyjnym młodzież i dzieci wyjeżdżają na dwutygodniowe rekolekcje, na których zdobywają kolejne doświadczenia. W ostatnim czasie młodzież ukazuje także swoją artystyczną duszę przedstawiając sztuki o różnej tematyce.

Archiwum