navigation

Księża pracujący w naszej parafii

Ks. prał. Marek Cisek
Proboszcz leżajskiej Fary od 27 sierpnia 2011 roku. Dotychczasowy notariusz Kurii Metropolitarnej i proboszcz Parafii Świętego Jana Apostoła w Przemyślu. Zastąpił poprzedniego proboszcza ks. Ryszarda Królickiego.
Ks. Grzegorz Socha
Pochodzi z parafii Czerwona Wola. Do naszej parafii przybył 24 sierpnia 2014 roku z Sanoka z parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Jako katecheta pracuje w Zespole Szkół Licealnych. Wyświęcony na kapłana 15 maja 2005 roku przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika.

Ks. Piotr Zawadzki
Pochodzi z parafii Nowa Sarzyna. Do naszej parafii przybył 24 sierpnia 2014 roku z Jarosławia z parafii pw. NMP Królowej Polski. Jako katecheta pracuje w Zespole Szkół Licealnych. Wyświęcony na kapłana 15 maja 2005 roku przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika.

Ks. Kamil Gniwek
Pochodzi z Przemyśla. Do naszej parafii przybył 24 sierpnia 2014 roku z parafii Sietesz. Jako katecheta pracuje w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2. Doktorant na Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ks. Dariusz Wojnar
Parafia pochodzenia Białobrzegi koło Łańcuta. Do naszej parafii przybył 25 sierpnia 2015 roku z parafii Targowiska. Katechizuje w Zespole Szkół Licealnych.

Ks. Robert Gazdowicz
Przez ostatnie kilkanaście lat pracował we Francji a teraz wróciwszy do Ojczyzny, wśród nas, na nowo wdraża się w polskie duszpasterstwo.

Archiwum