navigation

Księża pracujący w naszej parafii

Ks. prał. Marek Cisek
Proboszcz leżajskiej Fary od 27 sierpnia 2011 roku. Dotychczasowy notariusz Kurii Metropolitarnej i proboszcz Parafii Świętego Jana Apostoła w Przemyślu. Zastąpił poprzedniego proboszcza ks. Ryszarda Królickiego.
Ks. Grzegorz Socha
Pochodzi z parafii Czerwona Wola. Do naszej parafii przybył 24 sierpnia 2014 roku z Sanoka z parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Jako katecheta stały pracuje w Zespole Szkół Licealnych.

Ks. Piotr Zawadzki
Pochodzi z parafii Nowa Sarzyna. Do naszej parafii przybył 24 sierpnia 2014 roku z Jarosławia z parafii pw. NMP Królowej Polski. Jako katecheta pracuje w Zespole Szkół Licealnych.

Ks. Kamil Gniwek
Pochodzi z Przemyśla. Do naszej parafii przybył 24 sierpnia 2014 roku z parafii Sietesz. Jako katecheta pracuje w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2. Doktorant na Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ks. Dariusz Wojnar
Pochodzi z Białobrzeg koło Łańcuta. Do naszej parafii przybył 25 sierpnia 2015 roku z parafii Targowiska. Katechizuje w Zespole Szkół Licealnych.

Ks. Grzegorz Rogoz
Pochodzi z Domaradza. Do naszej parafii przybył 25 sierpnia 2018 roku z parafii  Gniewczyna. Katecheta w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 oraz Zespole Szkół Licealnych.

Archiwum