navigation

Duszpasterze

Księża pracujący w naszej parafii

Ks. prał. Marek Cisek
Proboszcz leżajskiej Fary od 27 sierpnia 2011 roku. Dotychczasowy notariusz Kurii Metropolitarnej i proboszcz Parafii Świętego Jana Apostoła w Przemyślu. Zastąpił poprzedniego proboszcza – ks. Ryszarda Królickiego. Ks. Marek to dobry gospodarz troszczący się o piękno parafialnych kościołów oraz całokształt prowadzonego duszpasterstwa, a w fotelu przed telewizorem zagorzały kibic piłki nożnej.

Ks. Waldemar Pastuszak
Wikariusz w leżajskiej Farze od 25 sierpnia 2020 r. Pochodzi z Sanoka. Ks. Waldemar podejmuje zasadę: kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli! Dlatego też wraz z parafialną Diakonią Muzyczną będzie wyśpiewywał Panu Bogu chwałę. W Farze zajmuje się przygotowaniem do sakramentu małżeństwa.

Ks. Janusz Borek
Wikariusz w Leżajsku od 25 sierpnia 2021 r. Pochodzi z parafii Jedlicze. Ks. Janusz wyznaje zasadę: w zdrowym ciele zdrowy duch! Dlatego oprócz kibicowania przed tv, regularnie dba o formę na murawie, a aktualnie reprezentuje barwy klubowe Francesco Jelna. W leżajskiej Farze zajmuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza.

Ks. Grzegorz Rogoz
Pochodzi z Domaradza. Do naszej parafii przybył 25 sierpnia 2018 roku z parafii  Gniewczyna. Katecheta w Zespole Szkół Licealnych. Ks. Grzegorz swoją życzliwością i uśmiechem przyciąga każdego, by następnie podprowadzić ku Panu Bogu. Miłośnik historii – zwłaszcza lokalnej.

Ks. Witold Orzechowski
Pochodzi z Bolestraszyc. Do naszej parafii przybył 25 sierpnia 2019 roku z parafii Rokietnica. Ks. Witek pracuje jako katecheta w Zespole Szkół Licealnych, gdzie radośnie świadczy o Panu Bogu wobec uczniów i pracowników szkoły. Fachowy duszpasterz dzieci i młodzieży, a w domowym zaciszu wybitny kucharz.

Ks. Łukasz Mendrala
Pochodzi z parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu. Do leżajskiej Fary przybył 26 sierpnia 2022 roku z parafii Wielkie Oczy.  W czasie pomiędzy duszpasterskimi obowiązkami lubi czynnie odpoczywać – żadne turystyczne szlaki i leśne bezdroża nie są mu obce. Pasjonat fotografii. Doświadczony oazowicz. W Farze odpowiedzialny za oazę młodzieżową i przygotowanie do I Komunii Świętej .

Księża, którzy pracowali w naszej parafii

Ksiądz profesor Władysław Głowa
Proboszcz leżajskiej Fary od 1996 roku od 27 czerwca 2005 roku. Urodził się 15 lutego 1940 r. w Kobylanach.

Ks. Ryszard Królicki
Proboszcz leżajskiej Fary od 27 czerwca 2005 roku do 26 sierpnia 2011 r. Pochodzi z Rymanowa. Do Leżajska przybył z parafii Tarnawiec i zastąpił ówczesnego proboszcza: ks. Władysława Głowę. Kontynuował pracę w odnowieniu zabytków naszej pracy.

Archiwum
Archiwum