navigation

Duszpasterze

Księża pracujący w naszej parafii

Ks. prał. Marek Cisek
Proboszcz leżajskiej Fary od 27 sierpnia 2011 roku. Dotychczasowy notariusz Kurii Metropolitarnej i proboszcz Parafii Świętego Jana Apostoła w Przemyślu. Zastąpił poprzedniego proboszcza – ks. Ryszarda Królickiego. Ks. Marek to dobry gospodarz troszczący się o piękno parafialnych kościołów oraz całokształt prowadzonego duszpasterstwa, a w fotelu przed telewizorem zagorzały kibic piłki nożnej.

Ks. Waldemar Pastuszak
Wikariusz w leżajskiej Farze od 25 sierpnia 2020 r. Pochodzi z Sanoka. Ks. Waldemar podejmuje zasadę: kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli! Dlatego też wraz z parafialną Diakonią Muzyczną będzie wyśpiewywał Panu Bogu chwałę. W Farze zajmuje się przygotowaniem do sakramentu małżeństwa.

Ks. Łukasz Dziedzic
Wikariusz w leżajskiej Farze od 25 sierpnia 2020 r. Pochodzi z Przeworska. Ksiądz Łukasz oprócz ewangelicznego łowienia ludzi wzorem Apostołów, w swoim hobby lubi złowić również parę rybek. Posługuje jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 2. W naszej parafii troszczy się o Liturgiczną Służbę Ołtarza oraz przygotowanie do I Komunii Świętej.

Ks. Grzegorz Rogoz
Pochodzi z Domaradza. Do naszej parafii przybył 25 sierpnia 2018 roku z parafii  Gniewczyna. Katecheta w Zespole Szkół Licealnych. Ks. Grzegorz swoją życzliwością i uśmiechem przyciąga każdego, by następnie podprowadzić ku Panu Bogu. Miłośnik historii – zwłaszcza lokalnej.

Ks. Witold Orzechowski
Pochodzi z Bolestraszyc. Do naszej parafii przybył 25 sierpnia 2019 roku z parafii Rokietnica. Ks. Witek pracuje jako katecheta w Zespole Szkół Licealnych, gdzie radośnie świadczy o Panu Bogu wobec uczniów i pracowników szkoły. Fachowy duszpasterz dzieci i młodzieży, a w domowym zaciszu wybitny kucharz.

Ks. Maciej Cebulak
Pochodzi z parafii Budy Łańcuckie. Do leżajskiej Fary przybył 25 sierpnia 2019 roku z parafii Pruchnik. W Zespole Szkół Licealnych ks. Maciek stara się przekazywać młodzieży ewangeliczne wartości. Aktualnie ćwiczy się w sztuce redagowania parafialnego czasopisma – Siewca. Prywatnie pasjonat liturgii, pielgrzym i miłośnik dobrego kina.

Księża, którzy pracowali w naszej parafii

Ksiądz profesor Władysław Głowa
Proboszcz leżajskiej Fary od 1996 roku od 27 czerwca 2005 roku. Urodził się 15 lutego 1940 r. w Kobylanach.

Ks. Ryszard Królicki
Proboszcz leżajskiej Fary od 27 czerwca 2005 roku do 26 sierpnia 2011 r. Pochodzi z Rymanowa. Do Leżajska przybył z parafii Tarnawiec i zastąpił ówczesnego proboszcza: ks. Władysława Głowę. Kontynuował pracę w odnowieniu zabytków naszej pracy.

Archiwum
Archiwum