navigation

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego – Bierzmowanie…

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego - Bierzmowanie...
Przyjmij znamię daru Ducha Świętego - Bierzmowanie...

O Stworzycielu Duchu, przyjdź.
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

1 czerwca młodzież z leżajskiej Fary oraz parafii w Tarnawcu, z rąk ks. bpa Krzysztofa Chudzio, przyjęła Sakrament Bierzmowania.

Cieszymy się, że nasi młodzi Parafianie okazali dojrzałość w wierze i uczynili kolejny wielki krok we wspólnocie Kościoła. Niech w Bożym Domu odnajdują swoje życiowe miejsce i mężnie świadczą o asystencji Ducha Świętego wobec innych ludzi.

Wszystkim Bierzmowanym oraz ich Rodzinom szczerze gratulujemy – wzrastajcie w wierze i siedmiorakich darach Ducha Bożego!

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Swej.

Zdjęcia można zobaczyć w naszej GALERII.

Archiwum