navigation

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu… – fotorelacja

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... - fotorelacja
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... - fotorelacja

Ty, z Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.

(z prefacji o Trójcy Świętej)

W dzisiejszą niedzielę dane nam było radować się z tytułu uroczystości odpustowej. Dziękujemy dobremu Bogu za naszą parafię i każde dobro, które dzięki Niemu w niej się zrodziło, ma miejsce i jeszcze się wydarzy.

Niech Trójca Święta będzie uwielbiona w naszej świątyni, w naszych sercach i rodzinach.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Zdjęcia z uroczystości dostępne w GALERII.

Archiwum