navigation

„O najmilszy z gości…” – czuwanie modlitewne

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy.” (J 14, 15-17)

W sobotni wieczór po Mszy Świętej w naszej parafii miało miejsce modlitewne czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Przy Jezusie Chrystusie w Najświętszym Sakramencie oczekiwaliśmy obiecanego Ducha Bożego.

Dziękujemy pielgrzymkowej grupie bł. Marii Ledóchowskiej za piękny śpiew chwały!

Zdjęcia w GALERII.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień!
O najmilszy z gości,
Słodka serc radości
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde.
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
Archiwum