navigation

Ograniczenie liczby wiernych!

Ograniczenie liczby wiernych!
Ograniczenie liczby wiernych!

Zgodnie z nowym rozporządzeniem liczba osób uczestniczących we Mszy św. lub nabożeństwie będzie uzależniona od powierzchni kościoła.

Stosując ten przelicznik w naszej Farze będzie mogło jednorazowo uczestniczyć we Mszy św. 80 osób, a w kościele Jezusa Miłosiernego 40.

Zapraszamy do uczestnictwa w Mszach Świętych i nabożeństwach poprzez naszą KAMERĘ.

Archiwum