navigation

Chrzest święty

Chrzest święty
Chrzest święty

Chrzest dzieci udzielany jest w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30. Wcześniej (co najmniej 2 tygodnie przed chrztem) należy zgłosić się w kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka celem wpisu do księgi chrztów. Chrzestnymi winni być ludzie wierzący i systematycznie praktykujący. Katecheza chrzcielna odbywa się zazwyczaj w piątek przed niedzielą chrztu po Mszy św. wieczornej w kancelarii parafialnej.

Dokumenty potrzebne do chrztu:

  1. Akt urodzenia dziecka z USC.
  2. Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii muszą przedłożyć zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Otrzymuje się je w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania.
  3. Zgłaszający się do kancelarii parafialnej po zaświadczenia do sprawowania funkcji matki lub ojca chrzestnego muszą być katolikami regularnie praktykującymi, mieszkającymi w naszej parafii.
  4. Mieszkający dłuższy czas poza parafią ubiegają się o takie zaświadczenie w parafii, w miejscu swego pobytu. Nie chodzi tu o miejsce zameldowania, ale zamieszkania wg. Prawa Kościelnego trwającego ponad pół roku
Archiwum