navigation

Duszpasterstwo Małżeństw

Przygotowanie do małżeństwa

Przygotowanie do małżeństwa
Przygotowanie do małżeństwa
Sakrament małżeństwa:

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do Kancelarii Parafialnej w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.

Wymagane są następujące dokumenty:
  • aktualne świadectwo chrztu św.,
  • świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły podstawowej i średniej,
  • świadectwo bierzmowania,
  • zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim oraz naukach przedślubnych,
  • dowody osobiste
  • wydane w odpowiednim terminie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące).
  • Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego Księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
Katecheza przedmałżeńska (tzw. kurs przedmałżeński):

W naszej parafii odbywa się cyklicznie jesienią i wiosną, aby dać większą możliwość przygotowania się do sakramentu małżeństwa.
Przypominamy, że cały kurs obejmuje 10 katechez podczas, których omawiane są zagadnienia małżeńskie. Na takie katechezy powinni uczęszczać młodzi z parafii, którzy zamierzają w przyszłości zawrzeć związek małżeński (okres liceum, technikum, studenci).
Dokładnych informacji na ten temat można uzyskać w kancelarii parafialnej lub u księdza Waldemara Pastuszaka.

Katechezy przedmałżeńskie w 2020 roku odbędą się w terminach:

  • 13-15 marca 2020 r.
  • 18-20 września 2020 r.

Zgłoszenia pod numerem: 603 882 443

Nauki dla narzeczonych przed ślubem

Nauki dla narzeczonych przed ślubem rozpoczynają się w każdy drugi czwartek miesiąca Mszą św. o godz. 18.00, a później następuje spotkanie w Poradni Przedmałżeńskiej na plebanii.

Po dokładniejsze informacje na temat sakramentów wysyłamy do zakładki Kancelaria Parafialna.

Katechezy przedmałżeńskie

Katechezy przedmałżeńskie
Katechezy przedmałżeńskie

Informujemy, że w dniu 22 września 2017 roku rozpoczną się katechezy przedmałżeńskie – spotkanie po Mszy świętej wieczornej (ok. 18.45) w kancelarii parafialnej. Katechezy będą trwały 3 dni (do 24 września 2017 roku). Przygotowanie do małżeństwa to dwa etapy. Pierwszy to wspomniany wyżej „kurs przedmałżeński”, który może być zrealizowany znacznie wcześniej nawet 2-3 lata przed planowanym ślubem a drugi etap – już bezpośrednio przed ślubem – to poradnia rodzinna dla narzeczonych, którą rozpoczynają narzeczeni 3-4 miesiące przed ślubem. Spotkania prowadzi i wszelkich informacji udziela – ks. Grzegorz Socha.

Katechezy przedmałżeńskie 2016

Katechezy przedmałżeńskie 2016
Katechezy przedmałżeńskie 2016

Przypominamy!!!
Katechezy przedmałżeńskie, rozpoczną się w piątek 23 września 2016 roku – spotkanie po Mszy świętej wieczornej (ok. 18.45) i będą trwały 3 dni. Przygotowanie do małżeństwa to dwa etapy. Pierwszy to wspomniany wyżej „kurs przedmałżeński”, który może być zrealizowany znacznie wcześniej nawet 2-3 lata przed planowanym ślubem a drugi etap – już bezpośrednio przed ślubem – to poradnia rodzinna dla narzeczonych, którą rozpoczynają narzeczeni 3-4 miesiące przed ślubem. Spotkania prowadzi i wszelkich informacji udziela – ks. Grzegorz Socha.

Archiwum
Archiwum