navigation

Obiekty naszej parafii

Kościół Farny p.w. Trójcy Świętej

Kościół Farny p.w. Trójcy Świętej
Kościół Farny p.w. Trójcy Świętej

Kościół Farny jest obiektem jednonawowym, z parą kaplic transeptowych. Kilkakrotnie był remontowany, przebudowany w połowie XVIII w. Kościół posiada wyposażenie barokowe z XVII i XVIII w. Ołtarz główny jest wczesnobarokowy wykonany w 1643 r. przez Piechowicza (w kształcie łuku triumfalnego, wzorowany na ołtarzu głównym, który znajdował się w Katedrze na Wawelu w Krakowie). W prezbiterium znajdują się bogato zdobione stalle (stalle świadczą o tym, że był to kościół zakonny). Polichromia rokokowa została wykonana w 2 poł. XVIII w. W ołtarzu bocznym umieszczony jest obraz Matki bożej Pocieszenia, namalowany przez tutejszego bożogrobca Erazma w XVI w. Pierwotnie umieszczony był w drewnianym Kościółku w miejscu obecnej Bazyliki O.O. Bernardynów. Obok kościoła znajduje się XVII-wieczna dzwonnica.

Kościół p.w. Jezusa Miłosiernego

Kościół p.w. Jezusa Miłosiernego
Kościół p.w. Jezusa Miłosiernego

Kościół filialny pod wezwaniem Pana Jezusa Miłosiernego został wybudowany w latach 1828 – 32 jako cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Został spalony w roku 1874. Odbudowano go w roku 1875 r., a następnie gruntownie restaurowano w 1900r., kiedy to otrzymał obecny wygląd i nowy wystrój wnętrza. Obecny kościół to nieduża jednonawowa budowla z węższym prezbiterium, utrzymana w typie klektycznym. Fasada z pozornym ryzalitem środkowym, zakończona murem attykowym z trzema szczytami. W ołtarzu głównym znajduje się krzyż Chrystusa Ukrzyżowanego. Obecnie w kościele odprawiane są głównie Msze św. i nabożeństwa dla dzieci i młodzieży. Często określany jest mianem „małego kościoła”.

Plebania

Plebania
Plebania

Obok Kościoła znajduje się zabytkowa plebania, wzniesiona w 1614 roku, rozbudowana w 1925 r. Pod częścią budynku obszerne piwnice z podziemnymi tunelami, obecnie niedostępne. Według podań jeden z lochów miał prowadzić do podziemi kościoła i dworu starościńskiego, a drugi daleko poza miasto. Obecnie trwa renowacja plebani.

Parafialne Centrum Młodzieżowe

Parafialne Centrum Młodzieżowe
Parafialne Centrum Młodzieżowe

Obok Kościoła znajduje się budynek oddany do użytku w 2014 roku. W budynku tym dzieci i młodzież odbywają swoje cotygodniowe spotkania w ramach Ruchu Światło – Życie. Miejsce to jest również wykorzystywane do spotkań innych grup parafialnych działających przy naszej parafii.

Archiwum
Archiwum