navigation

Sakrament Bierzmowania

Katecheza parafialna przygotowująca do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Katecheza parafialna przygotowująca do przyjęcia sakramentu bierzmowania
Katecheza parafialna przygotowująca do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Bierzmowanie – jest ono jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Poprzez ten sakrament ochrzczeni otrzymują dar samego Ducha Świętego a także doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

Spotkania formacyjne i modlitewne młodzieży przygotowującej się do przyjęcia tegoż sakramentu uwzględniają Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz postanowienia Synodu Archidiecezji Przemyskiej. Bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu trwa trzy lata i obejmuje klasy VI, VII oraz VIII. Spotkania formacyjne mają na celu doprowadzenie kandydata do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do otwarcia się na działanie Ducha Świętego, do mężnego wyznawania wiary i jej obrony. Oprócz spotkań katechetycznych młodzież bierze udział w celebracjach liturgicznych. W ramach formacji młodzież zobowiązana jest do uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii, w wybranych nabożeństwach majowych i październikowych, w Roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. Młodzi uczestniczą również w nabożeństwie pierwszopiątkowym, kiedy to również przystępują do sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Komunii Świętej. W ostatnim roku formacji kandydaci biorą udział w obowiązkowych rekolekcjach.

Przed uroczystością przyjęcia sakramentu bierzmowania organizowane jest dla młodych triduum, podczas którego w pierwszy dzień otrzymują poświęcone krzyże oraz uczestniczą w konferencji wygłaszanej przez księdza Dziekana, w drugi dzień w sposób szczególny modlimy się o dary Ducha Świętego, natomiast w trzeci oczyszczamy swoje serca w sakramencie pokuty.

Zachęcamy wszystkich parafian, a szczególnie rodziców młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania do codziennej modlitwy do Ducha Świętego w intencji dziecka – kandydata, przez cały okres katechezy sakramentalnej.

Spotkanie kończące formacyjny rok przygotowania do Bierzmowania.

Zapraszam:

klasy 6 i 7 w poniedziałek – 11 czerwca  (godzina 16.00) na spotkanie do kościoła farnego;

klasy II gimnazjum we wtorek – 12 czerwca (godzina 16.00) na spotkanie do kościoła farnego.

Bardzo proszę zabrać ze sobą indeksy!

Gdyby Ktoś z rodziców był zainteresowany „przebiegiem” przygotowania swojego dziecka do bierzmowania ( spotkania w Małym Kościele, odnotowana obecność w pierwszy Piątek miesiąca w zakrystii …) w roku szkolnym 2017/2018 – również zapraszam. 

ks. Piotr

Rekolekcje przed Bierzmowaniem!!!

Przypominam, że rekolekcje przed bierzmowaniem odbędą się w Zboiskach w dniach 13-15 października 2017 roku. Koszt 110 złotych (50 zł płaci uczestnik, a 60 złotych dopłaca parafia). Proszę zabrać ze sobą małą poduszkę i śpiwór. Bardzo proszę do 30 września dostarczyć zgody na wyjazd oraz pieniądze.

ks. Piotr

Archiwum
Archiwum