navigation

Eucharystyczny Ruch Młodych

ERM – Eucharystyczny Ruch Młodych

ERM - Eucharystyczny Ruch Młodych
ERM - Eucharystyczny Ruch Młodych

I. 1914 – Korzenie: Krucjata Eucharystyczna.

Na międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. stwierdzono potrzebę utworzenia dla dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, została założona Krucjata Eucharystyczna w 1916 r., jako organizacja dla dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy.

Pierwsze odziały powstały we Francji, a następnie Krucjata szybko rozszerzyła w się w innych krajach. W 1922 r. papież Benedykt XV dokonał oficjalnego zatwierdzenia Krucjaty. Następnie papież Pius XI zaraz po swojej koronacji w 1922 r. udzielił błogosławieństwa „rycerzom eucharystycznym” , których liczba dochodziła już do 900 tysięcy.

II. 1925 – pierwsze wspólnoty krucjaty w Polsce.

Na terenie Polski Krucjata została założona przez św. Urszulę Ledóchowską. Zetknęła się ona z Krucjatą we Francji i zapragnęła objąć jej działaniem dzieci w Polsce. Założyła pierwsze koło Krucjaty w Pniewach 1 stycznia 1925 r., a potem liczne inne na terenie całej Polski. Krucjata rozwijała się bardzo szybko i w 1939 r. osiągnęła liczbę około 200 tysięcy członków. Druga wojna światowa przerwała Polsce wspaniały rozwój Krucjaty. Po wojnie w latach 1945-49 r. w niektórych rejonach Polski powstały jeszcze Koła Krucjaty. Ostatni ogólnopolski zjazd diecezjalnych dyrektorów odbył się 1947 r. i wzięło w nim udział 37 kapłanów. Dalsze wydarzenia w Polsce uniemożliwiły prowadzenie Krucjaty jako oficjalnej organizacji dla dzieci.

III. 1960 – przekształcenie Krucjaty w Eucharystyczny Ruch Młodych.

We Francji od 1960 r. Krucjata Eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu, jako nowy ruch. Za radą papieża Jana XXIII przybrała ona nazwę: Eucharystyczny Ruch Młodych. Po latach kryzysowych Ruch ten odrodził się i od 1970 r. uniezależnił od Apostolstwa Modlitwy, działając w porozumieniu z odpowiednią Komisją w ramach Episkopatu Francji. Ruch ten rozszerzył się do Belgii, Włoch, Hiszpanii oraz do krajów Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Paragwaj. Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie.

IV. ERM w Polsce (od 1985 r.)

W ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego w Polsce biskupi poznańscy zwrócili się do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego z prośbą o pomoc w przywróceniu Krucjaty Eucharystycznej. Dzieło to podjęła początkowo s. Jadwiga Batogowska. Krucjata została redagowana najpierw w diecezjach poznańskiej i gorzowskiej, a następnie w innych diecezjach jako Eucharystyczny Ruch Młodych. W wielu parafiach powstały wspólnoty dzieci i młodzieży, które skupiają się wokół Jezusa Eucharystycznego.

 

Cele Eucharystycznego Ruchu Młodych:

  • Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
  • Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;
  • Rozbudzać w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych ich form;
  • Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;
  • Rozwijać postawy eucharystyczne: współ-ofiarowania, postawę wobec słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
  • Pogłębiać więź dzieci z kościołem i przygotowywać do apostolstwa.

Zasady w ERM-ie

Zasady w ERM-ie
Zasady w ERM-ie

I. Żyj Mszą Świętą

Naszym królem jest Jezus Eucharystyczny! Staramy się więc często spotykać z naszym najlepszym Przyjacielem, ukrytym w Hostii. Nasze spotkanie z Jezusem nie może się jednak ograniczyć jedynie do chwil spędzonych na Eucharystii, lecz mamy nieustannie, każdego dnia żyć Mszą św. Powinniśmy starać się, aby nasze życie prawdziwie było Eucharystią, czyli dziękczynieniem, a nasze czyny powinny świadczyć o Jezusie, którego nosimy w naszych sercach.

II. Czytaj Ewangelię!

Każdy członek ERM-u powinien karmić się nie tylko Chlebem Eucharystycznym, ale i Słowem, które Pan Bóg kieruje do nas. Św. Urszula Ledóchowska mówiła:  „Czytając Ewangelię, poznasz Jezusa, stanie ci się On coraz bliższy”. Dlatego właśnie powinniśmy nie tylko z uwagą uczestniczyć w Liturgii Słowa, która ma miejsce podczas Eucharystii, ale także w naszych wspólnotach i indywidualnie wsłuchiwać się w Ewangelię.

III. Kochaj bliźnich!

Owocem miłości do Pana Jezusa i życia Eucharystią jest miłość naszych bliźnich. Mamy starać się dostrzec Boga w każdym człowieku, którego spotkamy na swojej drodze. Członek ERM-u stara się wykorzystać każdą okazję do służenia bliźnim z miłością, nawet w codziennych, zwyczajnych sytuacjach oraz być życzliwy, otwarty i radosny.

IV. Bądź trzynastym apostołem!

Dokładnie tak! Każdy z nas jest wezwany, by dołączyć do grona dwunastu Apostołów i stać się świadkiem Pana Jezusa w swoim otoczeniu. Członek ERM-u powinien głosić dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale i czynem oraz wiernie kroczyć za swoim Mistrzem – Chrystusem.

Znaki Eucharystycznego Ruchu Młodych

Żółta chusta – to uniwersalny symbol ERM-u. Dzięki temu ERM-ici są od razu widoczni.

Krzyż – odznaka członka Ruchu ma kształt krzyża otoczonego kołem z napisem: „Króluj nam Chryste!”. To pozdrowienie przypomina, że gdziekolwiek jesteśmy, naszym Królem jest Jezus. W środku Krzyża znajdują się symbole Eucharystii: kielich i Hostia w promieniach. Ma to przypominać, że rycerz jest zawsze w służbie Jezusa Eucharystycznego, a jego życie wzmacniane częstą Komunią św. ma promieniować cnotami.

Litery umieszczone na Hostii – IHS Jezus Zbawca ludzi – oznacza że Jezus przez cierpienie zbawił świat, a także to iż każdy kto należy do ERM-u powinien dla Jezusa przyjmować cierpienie.

Żółty kolor krzyża – jest symbolem światła i majestatu. Barwa żółta jest również kolorem dojrzałego zboża oraz złota. Używana w ozdabianiu paramentów liturgicznych wskazuje na światło, chwałę, godność potęgę.

Czerwone Koło – w czerwieni widziano kolor krwi, w której jest „życie wszelkiego ciała” (Kpł 17,14), kolor czerwony jest znakiem siły i miłości, barwą ognia – w znaczeniu przenośnym także ognia miłości. W liturgii szczególnie podkreśla się symboliczny związek zachodzący między czerwoną barwą a Duchem Świętym.

Archiwum
Archiwum