navigation

Akcja Katolicka

Parafialny oddział Akcji Katolickiej

Parafialny oddział Akcji Katolickiej
Parafialny oddział Akcji Katolickiej

W sierpniu 1995 r. ks. Krzysztof Szczygielski, Maria Karaś, Stanisław Brzuzan i Jan Piotrowski za aprobatą ks. prałata Józefa Wójcika poczynili pierwsze starania zmierzające do utworzenia Akcji Katolickiej przy Leżajskiej Farze. W listopadzie tegoż roku Jan Piotrowski i Salomea Sołek wzięli udział w trzydniowych rekolekcjach formacyjnych w Jarosławiu, dotyczących istotnych zagadnień związanych z działalnością Akcji Katolickiej. W tym samym roku duszpasterskim w Leżajsku odbył się dekanalny dzień skupienia. Poruszano wówczas zagadnienia dotyczące roli i miejsca Akcji Katolickiej w Kościele i w parafii. Owocem tego dnia było podpisanie trzydziestu deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.
16 czerwca 1996 r. wybrano tymczasowy zarząd. Prezesem ustanowiono Jana Piotrowskiego, sekretarzem – Zofię Kwapień i Jerzego Pietruskiego, skarbnikiem – Leszka Sołka; zaś Stanisława Karcińskiego i Mariana Miłoboga wytypowano na uczestników szkolenia formacyjnego.
Rok 1996/1997 był czasem intensywnej pracy formacyjnej i gorliwej działalności członków tej grupy, która została zauważona i pozytywnie oceniona przez diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej, ks. prałata Józefa Niżnika.

Dekretem z dnia 6 grudnia 1997 r. J. E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski, powołał Parafialny Odział Akcji Katolickiej w parafii Leżajsk-Fara (POAK Fara) i mianował: ks. prof. dr hab. Władysława Głowę – parafialnym asystentem Akcji Katolickiej, Jana Piotrowskiego – prezesem, oraz członkami: Józefę Folusiewicz, Michała Folusiewicza, Jarosławę Gdula, Stanisława Karcińskiego, Marię Karaś, Helenę Kocieł, Zofię Kwapień, Euzebię Majewską, Irenę Majkut, Mariana Miłoboga, Eulalię Motor, Joannę Leniart, Władysławę Pietruską, Jerzego Pietruskiego, Jana Piotrowskiego, Leszka Sołka, Salomeę Sołek, Janinę Sajdyk, Marię Sarzyńską, Władysława Więcława.

26 czerwca 2005 r. nastąpiła w parafii farnej zmiana proboszcza. Na miejsce ks. prałata Władysława Głowy ks. Arcybiskup Józef Michalik zamianował ks. Ryszarda Królickiego. Odtąd asystentem kościelnym POAK w parafii Leżajsk Fara jest nowomianowany proboszcz.

Od 27 sierpnia 2011 roku asystentem POAK w Leżajsku jest ks. prał. Marek Cisek – proboszcz parafii.

Działalność POAK Leżajsk-Fara:

 • w każdy czwartek trzeci miesiąca systematycznie odbywają się spotkania formacyjne z udziałem księdza asystenta. Rozpoczynają się kwadransem ewangelicznym, a następnie w każdym roku duszpasterskim Stowarzyszenie kieruje się diecezjalnymi wytycznymi co do formacji Akcji Katolickiej;
 • w każdy pierwszy czwartek miesiąca POAK w ramach spotkania modlitewnego przewodniczy adoracji Najświętszego Sakramentu (godz. 19.00 – 20.00) prosząc o dobre powołania kapłańskie i zakonne oraz ofiarując modlitwę za kapłanów, szczególnie pracujących w parafii;
 • w każdy piątek po ostatniej Mszy św. rano (ok. godz. 8.00) POAK prowadzi Drogę Krzyżową adorując Najświętszy Sakrament;
 • w każdy wtorek od godz. 17.30 modlitwą różańcową otaczamy bieżące sprawy parafii;
 • w okresie Wielkiego Postu we współpracy z POAK Klasztoru organizujemy Drogę Krzyżową ulicami Leżajska;
 • w Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego (14 września) organizujemy Drogę Krzyżową ulicami tej części miasta, która należy do parafii farnej;
 • w Uroczystość Chrystusa Króla (Patronalne Święto Akcji Katolickiej) organizujemy Drogę Krzyżową, w intencji zmarłych parafian, na cmentarz w Leżajsku;
 • przygotowujemy ołtarz procesji Bożego Ciała w centrum miasta przy Miejskim Domu Kultury;
 • animujemy liturgię Mszy św. uroczystości parafialnych;
 • pomagamy księdzu proboszczowi w kolportażu prasy katolickiej;
 • współpracując z innymi grupami parafialnymi zbieramy ofiary do puszek, przeznaczone na cele charytatywne i misyjne;
 • organizujemy spotkania opłatkowe dla członków grup parafialnych i osób niezaangażowanych.
Archiwum
Archiwum