navigation

Straż Honorowa NSPJ

O Straży Honorowej NSPJ

O Straży Honorowej NSPJ
O Straży Honorowej NSPJ

W naszej Leżajskiej Farze od kilkunastu lat istnieje grupa Straż Honorowa NSPJ, która swoje spotkania ma w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
Obecnie (na dzień 16.09.2015) członkami Straży Honorowej NSPJ jest 76 osób z naszej parafii.
Naszymi opiekunami byli:
1. Ks. Zbigniew Bucior
2. Ks. Grzegorz Kowalczyk – od 2004 roku
3. Ks. Mariusz Pelc – od 2007 do 2010 roku
4. Ks. Paweł Polasz – od 2010 do 2013 roku
5. Ks. Jacek Łuc – od 2013 do 2014 roku
6. Ks. Wacław Zygarowicz – od 2014 do 2018 roku

Aktualnie: ks. Grzegorz Rogoz (od września 2018 r.)

Główną inspiratorką założenia Straży Honorowej NSPJ była skromna zakonnica, urodzona w Besancon we Francji w 1825r. – Konstancja Bernard z Klasztoru Nawiedzenia Najśw. Marii Panny (Sióstr Wizytek). Na obłóczynach otrzymała imię siostry Marii Od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Siostra Maria była wzorową Wizytką i pragnęła rozwijać nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa. 13 marca 1863r. zaproponowała najpierw Siostrom Wizytkom a potem innym zgromadzeniom zakonnym a także wszystkim wiernym aby zapisywali się do stowarzyszenia, które 9 marca 1864r. zostało Bractwem a 26 listopada 1878r. Arcybractwem Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Siostra Maria od Najświętszego Serca Pana Jezusa ze swojego osobistego nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa zaczerpnęła myśl, aby każdy członek codziennie odprawiał jedną godzinę straży. W czasie tej godziny nic nie zmienia w swoich zwykłych obowiązkach ale łączy się myślą z ofiarą, jaką Pan Jezus składał na krzyżu dla zbawienia świata. Wybrana godzina czuwania będzie zapisana na tzw. „zegarze” i w ten sposób stworzy się wieniec czcicieli z całego świata czuwających przy Panu Jezusie na wzór Najświętszej Marii Panny, Świętej Marii Magdaleny i Świętego Jana, którzy czuwali u stóp krzyża, kiedy to z przebitego serca Pana Jezusa wypłynęła krew i woda – symbol łask wysłużonych Jego ofiarą. Straż Honorowa rozwijała się bardzo szybko po całym świecie chociaż nie brakowało założycielce trudności, łez i wyrzeczeń podobnie jak inne dzieła powstałe za natchnieniem Bożym. W rok po założeniu Straż Honorowa uzyskała aprobatę Papieża Piusa IX – który nazwał się pierwszym członkiem Straży Honorowej a także aprobatę 30 biskupów Francji i innych krajów. W Polsce Bractwo Straży Honorowej zostało kanonicznie założone przez biskupa Antoniego Gałeckiego przy Kościele Sióstr Wizytek w Krakowie w 1869r., podniesione do Arcybractwa przez nuncjusza Achillesa Rattiego w 1919r. Prawie w tym samym czasie Kościół udzielił jakby nowej aprobaty dla kultu najświętszego Serca Pana Jezusa beatyfikując w 1864r. Małgorzatę Marię Alacoque – powiernicę Bożego Serca. Siostra Maria od Najświętszego Serca w swojej prostocie w pełni była uległa Duchowi Świętemu i to było podwaliną Straży Honorowej. Pragnęła przedstawić kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w sposób bardziej przystosowany do mentalności współczesnego człowieka. Czerpała natchnienie ze wskazówek św. Franciszka Salezego – prekursora nabożeństwa do Najświętszego Serca.

Godzina Straży – godzina wybrana, uprzywilejowana – to wspaniałe odkrycie Siostry Marii. Nie polega ona na spędzaniu godziny adoracji przed Najświętszym Sakramentem lecz na wykorzystaniu wybranej godziny w ciągu dnia – bez zmiany zwykłych zajęć do uświadomienia sobie obecności Bożej.

W tej wybranej godzinie członek Straży wszystko co czyni i wszystko czym jest poświęca na uwielbienie i wynagrodzenie Najś. Sercu Jezusowemu. Siostra Maria założone przez siebie Stowarzyszenie oddała pod patronat „Pierwszej Straży Honorowej” – św. Marii, Magdalenie, św. Janowi stojącym przy krzyżu obok Najświętszej Marii Panny – stąd nazwa „Straż Honorowa” i była „duszą” Arcybractwa przez 40 lat.

Z okazji 100-lecia założenia Straży Honorowej we Francji wprowadzono drugą jej nazwę „Godzina Straży”.

W 1968r. poczyniono starania w Stolicy Świętej uzyskania zatwierdzenia statutów Straży w duchu Soboru Watykańskiego II o zaproponowano nową nazwę „Godzina Obecności przy Sercu Jezusa” z zachowaniem 3 istotnych elementów Arcybractwa:

 • Kultu oddawanego Sercu Pana Jezusa
 • Kierunku wynagradzającego i eucharystycznego
 • Uświęcenia obowiązków stanu

Ta zmiana uzyskała aprobatę Rady Papieskiej ds. Laikatu. 4 maja 1973r. wpłynęła prośba do Papieża Pawła VI o definitywne zatwierdzenie Stowarzyszenia.

W przekonaniu, że Stowarzyszenie przynosi wielkie bogactwo duchowe tak członkom jak i całemu Kościołowi przez nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz powołując się na uprawnienia udzielone przez Papieża Pawła VI.

10 grudnia 1976R., zaaprobowano Stowarzyszenie „Godzina Obecności przy Sercu Pana Jezusa oraz jego statuty.”

Kto może być członkiem Stowarzyszenia Godziny Obecności przy Sercu Jezusa?

 • każdy, kto oddaje cześć Najświętszemu Sercu przez całkowite poświęcenie samego siebie i wszystkiego co posiada swemu Stwórcy i Zbawcy.
 • poświęca się miłości Boskiego Odkupiciela i w każdej godzinie uświadamia sobie miłość Boga.
 • poczuwa się do obowiązku wynagradzania Najświętszemu Sercu, które zostało zranione przez nasze grzechy.
 • swoje osobiste życie wiary, życie apostolskie oraz wykonywanie pracy przepoi miłością, którą odpłacamy Jezusowi za Jego miłość.
 • jest otwarty na innych ludzi niosąc im pomoc i wsparcie.

Aby ten cel osiągnąć należy:

 • wybrać sobie jedną godzinę w ciągu dnia w czasie której pamięta się w sposób szczególny o Jezusie obecnym w tabernakulum ofiarując Mu zajęcia tej godziny bez żadnych zmian.
 • może wybrać dodatkową Godzinę Obecności w intencji np. jakiejś duszy, społeczności w duchu wynagrodzenia
 • uczestniczyć (w miarę możliwości) we Mszy św. i Komunii św. oraz odwiedzać Najświętszy Sakrament.
 • możliwie jak najczęściej uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwach pierwszo piątkowych.
 • regularnie odprawiać obraną Godzinę Obecności (nic nie obowiązuje pod grzechem).

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa powinien prowadzić Członków Godziny Obecności przez modlitwę i czyn apostolski do pracy nad sobą dla przemiany siebie i innych w lud Boży.

Członkowie wezwani są również do większej miłości bliźniego.

Grupa swoje spotkania formacyjne ma w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Spotkanie rozpoczyna się krótką modlitwą. Po modlitwie następuje odczytanie krótkiej perykopy biblijnej, po której prowadzący wygłasza konferencję tematyczną. Następnie odczytywane są ogłoszenia strażowe. Na zakończenie modlimy się w intencjach członków Straży, jak i o nowych członków.

Członkowie Honorowej Straży w każdy pierwszy piątek miesiąca adorują Najświętszy Sakrament. Pierwsza część adoracji jest wspólna, podczas której rozważamy Słowo Boże, uwielbiamy Pana słowem i pieśniami, przedstawiamy prośby i podziękowania. Druga część adoracji jest w zupełnej ciszy, by usłyszeć, co Pan Bóg chce nam powiedzieć.

Straż Honorowa w parafii Leżajsk Fara aktywnie włączała się w obchody Ogólnopolskiego Jubileuszu 150-lecia Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego, czy 35-lecia Arcybractwa w naszej parafii. Wielkim przeżyciem dla członków jest również coroczna pielgrzymka na Jasna Górę.

Zachęcamy do zainteresowania się tą wspólnotą wszystkich którzy pragną oddawać cześć Najświętszemu Sercu.

Archiwum
Archiwum