navigation

Aktualności

Imieniny ks. Proboszcza Marka Ciska

Imieniny ks. Proboszcza Marka Ciska
Imieniny ks. Proboszcza Marka Ciska
25 kwietnia (wtorek) – godz. 18.00.
Msza Święta Imieninowa naszego Księdza Proboszcza Marka Ciska.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

” Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem…” ( J 15,16)

Usłyszałeś te słowa Księże Proboszczu i przyjąłeś jako osobiste wezwanie, aby stać się Kapłanem – mocnym ogniwem łańcucha łączącego wiernych z Bogiem. 

Życzymy Ci, abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał dar i sens powołania „… abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał…” (J 15,16) i abyś inne owce, które nie są z Jego owczarni mógł przyprowadzić (por. J 10,16);

Życzymy Ci, Księże Proboszczu, odwagi, by stale przed ludźmi odkrywać skarb Bożych tajemnic, by strzec tego co zostało Kościołowi powierzone;

Życzymy, abyś wobec dzisiejszego zalewu słów, dźwięków, obrazów nie pozwolił zagłuszyć w sobie Bożego głosu, a umocniony łaskami wiary i nadziei razem z wiernymi kroczył drogą ku niebu;

Życzymy, by wszelkie przeciwności stojące na drodze do realizacji zamierzonych celów nigdy Cię nie zniechęcały, lecz umacniały i prowadziły do świętości; 

Życzymy, aby miłość, która jest spoiwem wszystkiego i jednoczy ludzkie serca, była ciągle Twoim udziałem, zwłaszcza w budowaniu więzi między duszpasterzem a wiernymi „a wtedy wszyscy poznają żeście moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie” ;

Życzymy Ci, Księże Proboszczu, by uśmiech, którym tak hojnie nas obdarzasz, ze wzajemnością pojawiał się także na twarzach Twoich parafian, by życzliwość, szczerość i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły Twoim poczynaniom;

Życzymy, abyś zmęczony wypełnianiem obowiązków i ciężarem odpowiedzialności zawierzył słowom Chrystusa: „przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię” (Mt 11,28).

Parafianie wraz z księżmi wikariuszami 

 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego…

Niedziela Miłosierdzia Bożego...
Niedziela Miłosierdzia Bożego...

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski(Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Informacje dla wyjężdżających na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej !

Informacje dla wyjężdżających na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej !
Informacje dla wyjężdżających na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej !

Szczęść Boże!

Pragniemy przypomnieć, że Pielgrzymka do Ziemi Świętej odbędzie się w terminie 28 kwietnia – 5 maja 2017 roku (od piątku do piątku). Wyjazd o godzinie 4.30 rano w piątek 28 kwietnia z parkingu przy kościele. Według prognozowanej pogody (prognoza długoterminowa), temperatura w Tel Awiwie wahać się będzie od 25 do 29 stopni Celsjusza, czyli dość ciepło…

Tak dla przypomnienia zamieszczamy jeszcze raz Plan Pielgrzymki (może on ulec małym modyfikacjom w trakcie).

Czytaj dalej … „Informacje dla wyjężdżających na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej !”

Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą…

Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą...
Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą...

Prawdziwie niezwykła jest ta Noc, w którą jaśniejące Światło  zmartwychwstałego Chrystusa zwycięża moc mroków zła i śmierci oraz rozpala na nowo w sercach ludzi nadzieję i radość.

Św. Jan Paweł II

Wiel­ka­nocny pora­nek znów przy­niósł nam pra­starą
i wciąż nową wiadomość:

Chry­stus zmar­twych­wstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Echo tego wyda­rze­nia, które zaczęło roz­cho­dzić się z Jero­zo­limy ponad dwa­dzie­ścia wie­ków temu, wciąż roz­brzmiewa w Kościele.

Niech wyda­rze­nia pas­chalne i spo­tka­nie ze Zmar­twych­wsta­łym Jezusem, da Wam odwagę do rado­snego i ofiarnego świad­cze­nia o tym, że On żyje w Waszych ser­cach. Niech Wasze świa­dec­two będzie Dobrą Nowiną, tam gdzie panuje jesz­cze ciem­ność, smu­tek i lęk. Niech Wasza postawa wiary będzie świa­tłem dla innych, aby podą­ża­jąc za Wami, mogli dostą­pić nowego nieba i nowej ziemi, gdzie naresz­cie wszy­scy będziemy żyli, jako jedna rodzina, dzieci jednego Ojca.

Wszystkim naszym Drogim Parafianom i Gościom oraz wszystkim odwiedzającym naszą parafialną stronę internetową, życzymy rado­snych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Radosnego Alleluja.

Duszpasterze Parafii Leżajsk – Fara

Święte Triduum Paschalne.

Święte Triduum Paschalne.
Święte Triduum Paschalne.

Porządek Nabożeństw w Wielkim Tygodniu

Parafia Świętej Trójcy w Leżajsku:

Wielki Czwartek. 

W tym dniu rano może być sprawowana tylko jedna Msza Święta – tzw. Msza Krzyżma świętego. Celebrowana jest w kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów w każdej diecezji. Biskup konsekruje oleje, które kapłani zabierają do swoich parafii.

Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. To pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch sakramentów – Kapłaństwa i Eucharystii. Wielki Czwartek to święto wszystkich kapłanów. Po mszy św. przenosi się Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Z ołtarza zdejmowany jest obrus i świece.

Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00

Adoracja do godz. 24.00

Wielki Piątek. 

To jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy świętych. Wiernych obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy. Od rana w kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Najważniejsza tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Wierni podchodzą i całują krzyż. W wielu kościołach odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Droga Krzyżowa – godz. 9.00

Liturgia Męki Pańskiej – godz.18.00

Adoracja do godz. 24.00

 Wielka Sobota. 

Tego dnia święcone są tradycyjne pokarmy. Całą sobotę trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Głównym punktem Wielkiej Soboty jest wieczorna, bardzo uroczysta Wigilia Paschalna. To najważniejsza liturgia w Roku Liturgicznym. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w wieczorem: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie zmierzch. W kościołach rozbrzmiewa już radosne Alleluja, które zwiastuje Zmartwychwstanie Chrystusa.

Poświęcenie pokarmów od 800 – 1400 (co godzinę)

Wigilia Paschalna – godz. 19.00

 Niedziela Wielkanocna:

Obchody Niedzieli Zmartwychwstania rozpoczyna procesja rezurekcyjna. Rusza o świcie i jest bardzo bogata. Po jej zakończeniu w kościele odśpiewywany jest hymn Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy). Liturgia tego dnia jest bardzo uroczysta. W pieśniach rozbrzmiewa Alleluja.

Msze św. godz.: 6.00,  8.30, 10.00, 11.30 i 18.00.

(nie będzie Mszy św. o godz. 16.00).

 Poniedziałek Wielkanocny:

Msze św.: godz. 7.00,  8.30, 10.00, 11.30 i 18.00.

(nie będzie Mszy św. o godz. 16.00).

Katechezy przedmałżeńskie

Katechezy przedmałżeńskie
Katechezy przedmałżeńskie

Informujemy, że w dniu 31 marca 2017 roku rozpoczną się katechezy przedmałżeńskie – spotkanie po Mszy świętej wieczornej (ok. 18.45) w kancelarii parafialnej. Katechezy będą trwały 3 dni (do 02 kwietnia 2017 roku). Przygotowanie do małżeństwa to dwa etapy. Pierwszy to wspomniany wyżej „kurs przedmałżeński”, który może być zrealizowany znacznie wcześniej nawet 2-3 lata przed planowanym ślubem a drugi etap – już bezpośrednio przed ślubem – to poradnia rodzinna dla narzeczonych, którą rozpoczynają narzeczeni 3-4 miesiące przed ślubem. Spotkania prowadzi i wszelkich informacji udziela – ks. Grzegorz Socha.

Rekolekcje parafialne

Rekolekcje parafialne
Rekolekcje parafialne

Wszystkich parafian zachęcamy do pogłębionej refleksji nad naszym osobistym przeżywaniem tego wyjątkowego czasu jakim jest Wielki Post i związanego z nim czasu rekolekcji. Daje się zauważyć, że przez ostatnie lata, dla większości, rekolekcje stają się czymś niepotrzebnym, rezygnujemy więc z czasu, w którym rzeczywiście moglibyśmy się na chwilę zatrzymać, wiele spraw przemyśleć czy na nowo poukładać. Dla wielu Wielki Post to tylko Wielki Tydzień, może jeszcze odprawiona w ostatniej chwili spowiedź i to wszystko. Nie zmarnujmy po raz kolejny tej wyjątkowej szansy. Tak więc już dziś, dobrze zaplanujmy najbliższy tydzień aby skorzystać z tego wyjątkowego czasu łaski.
Czytaj dalej … „Rekolekcje parafialne”

FERIE… inne niż wszystkie…

FERIE... inne niż wszystkie...
FERIE... inne niż wszystkie...

Świadectwo uczestniczki.

Rekolekcje Oazowe – Rzepedź 2017

Wraz z kilkoma oazowiczkami wyjechałam na 6 dni do Rzepedzi na Oazę Światłości. Prowadził ją ksiądz Piotr Stefański, który jest wikariuszem w parafii Grodzisko Dolne. Podróż z księdzem Grzegorzem minęła nam szybko, bo w 3 godziny byłyśmy na miejscu. Po wejściu do środka Domu Rekolekcyjnego przywitała nas grupa uśmiechniętych i otwartych uczestników i animatorów. Każdy miał foskę, czyli znak przynależności do Ruchu Światło – Życie. Od razu poznałam kilka osób z którymi wcześniej pisałam przez facebooka. Po godzinie z kawałkiem przydzielili nas do pokoi, rozdali identyfikatory i notatniki. Później była Msza święta, spotkanie organizacyjne z animatorami. Każda z grup miała codziennie inny dyżur, np: dyżur gospodarczy, czyli nakrywanie do śniadań, obiadów i kolacji, dyżur sanitarny – sprzątanie korytarzy; liturgiczny – obstawianie Eucharystii, itp. O 22.30 miała być cisza nocna. Wiązało się to ze zgaszeniem światła i byciem cicho… Nie zawsze mam się to udawało

Czytaj dalej … „FERIE… inne niż wszystkie…”

„Małe i wielkie kolędowanie”

Koncert zespołów MCK w Leżajsku…

Tradycyjnie jak co roku Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku zorganizowało w okresie Świąt Bożego Narodzenia koncert kolęd i pastorałek pt.: „MAŁE I WIELKIE KOLĘDOWANIE”. Uroczystość ta odbyła się 22.01.2017 r. w naszej leżajskiej Farze.
W tym pięknym wydarzeniu uczestniczyły zespoły artystyczne działające przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. Wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a także otrzymali słodkości z rąk Pana Burmistrza i ks. Proboszcza. Zwieńczeniem koncertu było wspólne kolędowanie.

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY ZA ROK !!!

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Jak co roku, w dniach od 18 do 25 stycznia, wraz z chrześcijanami na całym świecie, będziemy modlić się o jedność chrześcijan. Hasłem tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan są słowa: Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5, 14-20). Niechaj intencja jedności stanie się przedmiotem intensywnej modlitwy zarówno osobistej, jak i w czasie nabożeństw parafialnych.

K+M+B czy C+M+B ?

K+M+B czy C+M+B ?
K+M+B czy C+M+B ?

Jeśli myślisz, że K+M+B, które piszemy na drzwiach naszych domów oznacza imiona Trzech Króli, to jesteś w błędzie.

W ogóle to prawidłowy zapis na naszych drzwiach powinien wyglądać tak: C + M + B 2017. Znaczy to „Christus Mansionem Benedicat” – czyli „Niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie)” (niektórzy tłumaczą to: „Chryste błogosław temu domowi/mieszkaniu”).
W związku z powyższym trzeba też powiedzieć, że dwukrotne pojawiające się „+”, to nie „plusiki”, tylko „krzyżyki” – znak błogosławieństwa.

K M B wzięło się stąd, że ludzie zaczęli łacińskie „C” zastępować polskim „K”. W średniowieczu, kiedy pojawiła się legenda o trzech królach, która w kolejnych wiekach zyskała sporą popularność ludzie zaczęli coraz bardziej utożsamiać owe „K M B” z inicjałami imion trzech mędrców.
Dlatego warto powrócić do chwalebnej tradycji chrześcijańskiej i już dziś na drzwiach naszych domów zapisać C+M+B 2017, prosząc świadomie Jezusa Chrystusa o jego błogosławieństwo, a nie” jakiegoś” Kacpra, Melchiora i Baltazara. Ja przynajmniej tak zrobię…

Czytaj dalej … „K+M+B czy C+M+B ?”

Chrzest… czym jest on dla mnie?

Chrzest... czym jest on dla mnie?
Chrzest... czym jest on dla mnie?

W obrzędzie chrztu Jezusa uczestniczy cała Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Bóg Ojciec jest głosem, wypowiada Słowo: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Syn Boży objawia pokorę Boga, wchodzi we wspólnotę z grzesznikami, przyjmuje na siebie nasze grzechy, ogałaca się. Duch Święty, który jest miłością, „unosi się między Ojcem i Synem” w postaci gołębicy. Jakby „łączy” ich; czyni Jednym.

Czytaj dalej … „Chrzest… czym jest on dla mnie?”

Kilka słów z Rekolekcji przed Bierzmowaniem…

Kilka słów z Rekolekcji przed Bierzmowaniem...
Kilka słów z Rekolekcji przed Bierzmowaniem...

Dzień 1.
W imię Boże rozpoczęliśmy nasze gimnazjalne rekolekcje przed Bierzmowaniem. Dotarliśmy do Jarosławskiego Opactwa późnym popołudniem. Nasz czas dla Pana Boga rozpoczęliśmy od kolacji… Jajka w majonezie, ser żółty, świeży chleb, pomidor, ogórek, świeża papryka. Piątkowe menu… Później pierwsza konferencja w auli, spotkania w grupach pod przewodnictwem animatorów i adoracja Najświętszego Sakramentu. Cisza nocna ok.23.30. Zobaczymy czy będzie nam dane tej ciszy doświadczyć… Ale, Czcigodnych rodziców pragnę uspokoić, że dzieciom nic złego się nie dzieje. Chłopcy zgłodnieli, więc przyszli po ciastka, bo pochwaliłem się, że wziąłem z Leżajska dwie paczki… i zostałem z niczym. Mam jeszcze w prawdzie kilo cukierków, ale to zostawię na jutro. Do niektórych rodzice sie nie dodzwonią, bo oddali DOBROWOLNIE na czas rekolekcji telefony Księdzu Bartkowi. Gratuluję!!! Jestem z Nich dumny… naprawdę. Jutro… pobudka o 7.00. I CAŁY DZIEŃ DLA JEZUSA !!! Prosimy o modlitwę Rodziców, Kapłanów i wszystkich Parafian. A.M.D.G.

Czytaj dalej … „Kilka słów z Rekolekcji przed Bierzmowaniem…”

Modlitwa… pełna mocy!

Modlitwa... pełna mocy!
Modlitwa... pełna mocy!

Dokładnie od 14 lipca 2015 roku – od pamiętnej wizyty w naszej parafii Figury Św. Michała Archanioła z Góry Gargano we Włoszech, włączyliśmy się w nurt codziennej modlitwy do Świętego Michała Archanioła, polecając Panu Bogu sprawy Kościoła, Ojczyzny i parafii. Dziś w liturgiczne wspomnienie Świętych Archaniołów zachęcamy do wspólnej modlitwy przez ich wstawiennictwo: oto nasza propozycja…

Do św. Michała Archanioła w walce ze złymi duchami

Święty Michale Archaniele, który podjąłeś walkę ze smokiem, ze złym duchem, i zwyciężyłeś! Prosimy Cię, abyś zawsze wstawiał się do Boga za każdym człowiekiem atakowanym przez złego ducha.

Czytaj dalej … „Modlitwa… pełna mocy!”