navigation

Duszpasterze

Księża pracujący w naszej parafii

Ks. prał. Marek Cisek
Proboszcz leżajskiej Fary od 27 sierpnia 2011 roku. Dotychczasowy notariusz Kurii Metropolitarnej i proboszcz Parafii Świętego Jana Apostoła w Przemyślu. Zastąpił poprzedniego proboszcza ks. Ryszarda Królickiego.
Ks. Wacław Zygarowicz
Pochodzi z Krościenka/Krosna. Wyświęcony na kapłana w 1998 roku. Do naszej parafii przybył z Przemyśla z parafii św. Cyryla i Metodego na Kazanowie. Jako katecheta pracuje w Zespole Szkół Licealnych.
Ks. Grzegorz Socha
Pochodzi z parafii Czerwona Wola. Do naszej parafii przybył 24 sierpnia 2014 roku z Sanoka z parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Jako katecheta pracuje w Zespole Szkół Licealnych. Wyświęcony na kapłana 15 maja 2005 roku przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika.

Ks. Piotr Zawadzki
Pochodzi z parafii Nowa Sarzyna. Do naszej parafii przybył 24 sierpnia 2014 roku z Jarosławia z parafii pw. NMP Królowej Polski. Jako katecheta pracuje w Gimnazjum Miejskim Im. Władysława Jagiełły oraz Szkole Podstawowej Nr 2. Wyświęcony na kapłana 15 maja 2005 roku przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika.

Ks. Kamil Gniwek
Pochodzi z Przemyśla. Do naszej parafii przybył 24 sierpnia 2014 roku z parafii Sietesz. Jako katecheta pracuje w Szkole Podstawowej Nr 2. Doktorant na Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ks. Dariusz Wojnar
Parafia pochodzenia Białobrzegi koło Łańcuta. Do naszej parafii przybył 25 sierpnia 2015 roku z parafii Targowiska. Katechizuje w Zespole Szkół Licealnych.

Księża, którzy pracowali w naszej parafii

Ksiądz profesor Władysław Głowa
Proboszcz leżajskiej Fary od 1996 roku od 27 czerwca 2005 roku. Urodził się 15 lutego 1940 r. w Kobylanach.

Ks. Ryszard Królicki
Proboszcz leżajskiej Fary od 27 czerwca 2005 roku do 26 sierpnia 2011 r. Pochodzi z Rymanowa. Do Leżajska przybył z parafii Tarnawiec i zastąpił ówczesnego proboszcza: ks. Władysława Głowę. Kontynuował pracę w odnowieniu zabytków naszej pracy.

Archiwum
Archiwum