navigation

Duszpasterze

Księża pracujący w naszej parafii

Ks. prał. Marek Cisek
Proboszcz leżajskiej Fary od 27 sierpnia 2011 roku. Dotychczasowy notariusz Kurii Metropolitarnej i proboszcz Parafii Świętego Jana Apostoła w Przemyślu. Zastąpił poprzedniego proboszcza ks. Ryszarda Królickiego.
Ks. Grzegorz Socha
Pochodzi z parafii Czerwona Wola. Do naszej parafii przybył 24 sierpnia 2014 roku z Sanoka z parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Jako katecheta stały pracuje w Zespole Szkół Licealnych.

Ks. Kamil Gniwek
Pochodzi z Przemyśla. Do naszej parafii przybył 24 sierpnia 2014 roku z parafii Sietesz. Jako katecheta pracuje w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2. Doktorant na Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ks. Grzegorz Rogoz
Pochodzi z Domaradza. Do naszej parafii przybył 25 sierpnia 2018 roku z parafii  Gniewczyna. Katecheta w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 oraz Zespole Szkół Licealnych.

Ks. Witold Orzechowski
Do naszej parafii przybył 25 sierpnia 2019 roku z parafii Rokietnica.

Ks. Maciej Cebulak
Do naszej parafii przybył 25 sierpnia 2019 roku z parafii Pruchnik.

Księża, którzy pracowali w naszej parafii

Ksiądz profesor Władysław Głowa
Proboszcz leżajskiej Fary od 1996 roku od 27 czerwca 2005 roku. Urodził się 15 lutego 1940 r. w Kobylanach.

Ks. Ryszard Królicki
Proboszcz leżajskiej Fary od 27 czerwca 2005 roku do 26 sierpnia 2011 r. Pochodzi z Rymanowa. Do Leżajska przybył z parafii Tarnawiec i zastąpił ówczesnego proboszcza: ks. Władysława Głowę. Kontynuował pracę w odnowieniu zabytków naszej pracy.

Archiwum
Archiwum