navigation
Przesuń w dół

Aktualności

Niedziela Miłosierdzia Bożego...
Niedziela Miłosierdzia Bożego…more_vert

Dzisiaj o 15.00 Uroczysta KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Małym Kościele !!!! 19.00 - WIECZÓR UWIELBIENIA. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Niedziela Miłosierdzia Bożego…close

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski(Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Informacje dla wyjężdżających na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej !
Informacje dla wyjężdżających na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej !more_vert

Już za kilka dni WYRUSZAMY do Ziemi Świętej. Będziemy pielgrzymować śladami Pana Jezusa i to On będzie nas prowadził. Przeżyjmy ten czas w duchu miłości i wdzięczności za dar wiary.
Informacje dla wyjężdżających na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej !close

Szczęść Boże!

Pragniemy przypomnieć, że Pielgrzymka do Ziemi Świętej odbędzie się w terminie 28 kwietnia – 5 maja 2017 roku (od piątku do piątku). Wyjazd o godzinie 4.30 rano w piątek 28 kwietnia z parkingu przy kościele. Według prognozowanej pogody (prognoza długoterminowa), temperatura w Tel Awiwie wahać się będzie od 25 do 29 stopni Celsjusza, czyli dość ciepło…

Tak dla przypomnienia zamieszczamy jeszcze raz Plan Pielgrzymki (może on ulec małym modyfikacjom w trakcie).

Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą…

Niech te święta Wielkiej Nocy spłyną rzeką Boskiej mocy, otuliwszy serce Wasze spokojem i radością. Życzymy Wam chwili refleksji i chwil radości spędzonych wspólnie przy rodzinnym stole...
Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą…close

Prawdziwie niezwykła jest ta Noc, w którą jaśniejące Światło  zmartwychwstałego Chrystusa zwycięża moc mroków zła i śmierci oraz rozpala na nowo w sercach ludzi nadzieję i radość.

Św. Jan Paweł II

Wiel­ka­nocny pora­nek znów przy­niósł nam pra­starą
i wciąż nową wiadomość:

Chry­stus zmar­twych­wstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Echo tego wyda­rze­nia, które zaczęło roz­cho­dzić się z Jero­zo­limy ponad dwa­dzie­ścia wie­ków temu, wciąż roz­brzmiewa w Kościele.

Niech wyda­rze­nia pas­chalne i spo­tka­nie ze Zmar­twych­wsta­łym Jezusem, da Wam odwagę do rado­snego i ofiarnego świad­cze­nia o tym, że On żyje w Waszych ser­cach. Niech Wasze świa­dec­two będzie Dobrą Nowiną, tam gdzie panuje jesz­cze ciem­ność, smu­tek i lęk. Niech Wasza postawa wiary będzie świa­tłem dla innych, aby podą­ża­jąc za Wami, mogli dostą­pić nowego nieba i nowej ziemi, gdzie naresz­cie wszy­scy będziemy żyli, jako jedna rodzina, dzieci jednego Ojca.

Wszystkim naszym Drogim Parafianom i Gościom oraz wszystkim odwiedzającym naszą parafialną stronę internetową, życzymy rado­snych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Radosnego Alleluja.

Duszpasterze Parafii Leżajsk – Fara

Święte Triduum Paschalne.

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota trzy najważniejsze dni w życiu chrześcijanina. W tych trzech dniach dokonuje się przełamanie tej przeogromnej tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY!
Święte Triduum Paschalne.close

Porządek Nabożeństw w Wielkim Tygodniu

Parafia Świętej Trójcy w Leżajsku:

Wielki Czwartek. 

W tym dniu rano może być sprawowana tylko jedna Msza Święta – tzw. Msza Krzyżma świętego. Celebrowana jest w kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów w każdej diecezji. Biskup konsekruje oleje, które kapłani zabierają do swoich parafii.

Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. To pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch sakramentów – Kapłaństwa i Eucharystii. Wielki Czwartek to święto wszystkich kapłanów. Po mszy św. przenosi się Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Z ołtarza zdejmowany jest obrus i świece.

Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00

Adoracja do godz. 24.00

Wielki Piątek. 

To jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy świętych. Wiernych obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy. Od rana w kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Najważniejsza tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Wierni podchodzą i całują krzyż. W wielu kościołach odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Droga Krzyżowa – godz. 9.00

Liturgia Męki Pańskiej – godz.18.00

Adoracja do godz. 24.00

 Wielka Sobota. 

Tego dnia święcone są tradycyjne pokarmy. Całą sobotę trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Głównym punktem Wielkiej Soboty jest wieczorna, bardzo uroczysta Wigilia Paschalna. To najważniejsza liturgia w Roku Liturgicznym. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w wieczorem: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie zmierzch. W kościołach rozbrzmiewa już radosne Alleluja, które zwiastuje Zmartwychwstanie Chrystusa.

Poświęcenie pokarmów od 800 – 1400 (co godzinę)

Wigilia Paschalna – godz. 19.00

 Niedziela Wielkanocna:

Obchody Niedzieli Zmartwychwstania rozpoczyna procesja rezurekcyjna. Rusza o świcie i jest bardzo bogata. Po jej zakończeniu w kościele odśpiewywany jest hymn Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy). Liturgia tego dnia jest bardzo uroczysta. W pieśniach rozbrzmiewa Alleluja.

Msze św. godz.: 6.00,  8.30, 10.00, 11.30 i 18.00.

(nie będzie Mszy św. o godz. 16.00).

 Poniedziałek Wielkanocny:

Msze św.: godz. 7.00,  8.30, 10.00, 11.30 i 18.00.

(nie będzie Mszy św. o godz. 16.00).

Spowiedź wielkanocna w naszej parafii…

Skorzystajmy z daru miłosierdzia Pana Boga...
Spowiedź wielkanocna w naszej parafii…close

Sakrament pokuty i pojednania:

Wielki Wtorek 

od 9.00 do 12.00

(z półgodzinną przerwą od 10.30 do 11.00)

od 14.00 do 18.00

(z półgodzinną przerwą od 16.00 do 16.30)

Zmartwychwstałem… Czy wierzysz w to?

Już w Niedzielę Palmową! Świąteczny numer naszej parafialnej gazetki "SIEWCA".
Zmartwychwstałem… Czy wierzysz w to?close
Już w Niedzielę Palmową! Świąteczny numer naszej parafialnej gazetki „SIEWCA”.

Wszystkim naszym parafianom oraz sympatykom i wiernym czytelnikom, pragniemy polecić najnowszy numer naszego parafialnego czasopisma „SIEWCA”. Świąteczny numer poświęcony jest dobremu przeżyciu Triduum Paschalnego oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Katechezy przedmałżeńskie

Informujemy, że w dniu 31 marca 2017 roku rozpoczną się katechezy przedmałżeńskie. Katechezy będą trwały 3 dni (do 02 kwietnia 2017 roku)
Katechezy przedmałżeńskieclose

Informujemy, że w dniu 31 marca 2017 roku rozpoczną się katechezy przedmałżeńskie – spotkanie po Mszy świętej wieczornej (ok. 18.45) w kancelarii parafialnej. Katechezy będą trwały 3 dni (do 02 kwietnia 2017 roku). Przygotowanie do małżeństwa to dwa etapy. Pierwszy to wspomniany wyżej „kurs przedmałżeński”, który może być zrealizowany znacznie wcześniej nawet 2-3 lata przed planowanym ślubem a drugi etap – już bezpośrednio przed ślubem – to poradnia rodzinna dla narzeczonych, którą rozpoczynają narzeczeni 3-4 miesiące przed ślubem. Spotkania prowadzi i wszelkich informacji udziela – ks. Grzegorz Socha.

Rekolekcje parafialne

W Środę Popielcową rozpoczęły się nasze doroczne rekolekcje wielkopostne, które pomogą nam dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu i przygotować się do Świąt Wielkanocnych. Rekolekcje głosił ks. dr Albert Warso, kapłan Diecezji Radomskiej, pracujący obecnie w Watykańskiej Kongregacji...
Rekolekcje parafialneclose

Wszystkich parafian zachęcamy do pogłębionej refleksji nad naszym osobistym przeżywaniem tego wyjątkowego czasu jakim jest Wielki Post i związanego z nim czasu rekolekcji. Daje się zauważyć, że przez ostatnie lata, dla większości, rekolekcje stają się czymś niepotrzebnym, rezygnujemy więc z czasu, w którym rzeczywiście moglibyśmy się na chwilę zatrzymać, wiele spraw przemyśleć czy na nowo poukładać. Dla wielu Wielki Post to tylko Wielki Tydzień, może jeszcze odprawiona w ostatniej chwili spowiedź i to wszystko. Nie zmarnujmy po raz kolejny tej wyjątkowej szansy. Tak więc już dziś, dobrze zaplanujmy najbliższy tydzień aby skorzystać z tego wyjątkowego czasu łaski.

Niedziela Miłosierdzia Bożego...
Niedziela Miłosierdzia Bożego…more_vert

Dzisiaj o 15.00 Uroczysta KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Małym Kościele !!!! 19.00 - WIECZÓR UWIELBIENIA. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Niedziela Miłosierdzia Bożego…close

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski(Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Informacje dla wyjężdżających na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej !
Informacje dla wyjężdżających na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej !more_vert

Już za kilka dni WYRUSZAMY do Ziemi Świętej. Będziemy pielgrzymować śladami Pana Jezusa i to On będzie nas prowadził. Przeżyjmy ten czas w duchu miłości i wdzięczności za dar wiary.
Informacje dla wyjężdżających na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej !close

Szczęść Boże!

Pragniemy przypomnieć, że Pielgrzymka do Ziemi Świętej odbędzie się w terminie 28 kwietnia – 5 maja 2017 roku (od piątku do piątku). Wyjazd o godzinie 4.30 rano w piątek 28 kwietnia z parkingu przy kościele. Według prognozowanej pogody (prognoza długoterminowa), temperatura w Tel Awiwie wahać się będzie od 25 do 29 stopni Celsjusza, czyli dość ciepło…

Tak dla przypomnienia zamieszczamy jeszcze raz Plan Pielgrzymki (może on ulec małym modyfikacjom w trakcie).

Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą...
Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą…more_vert

Niech te święta Wielkiej Nocy spłyną rzeką Boskiej mocy, otuliwszy serce Wasze spokojem i radością. Życzymy Wam chwili refleksji i chwil radości spędzonych wspólnie przy rodzinnym stole...
Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą…close

Prawdziwie niezwykła jest ta Noc, w którą jaśniejące Światło  zmartwychwstałego Chrystusa zwycięża moc mroków zła i śmierci oraz rozpala na nowo w sercach ludzi nadzieję i radość.

Św. Jan Paweł II

Wiel­ka­nocny pora­nek znów przy­niósł nam pra­starą
i wciąż nową wiadomość:

Chry­stus zmar­twych­wstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Echo tego wyda­rze­nia, które zaczęło roz­cho­dzić się z Jero­zo­limy ponad dwa­dzie­ścia wie­ków temu, wciąż roz­brzmiewa w Kościele.

Niech wyda­rze­nia pas­chalne i spo­tka­nie ze Zmar­twych­wsta­łym Jezusem, da Wam odwagę do rado­snego i ofiarnego świad­cze­nia o tym, że On żyje w Waszych ser­cach. Niech Wasze świa­dec­two będzie Dobrą Nowiną, tam gdzie panuje jesz­cze ciem­ność, smu­tek i lęk. Niech Wasza postawa wiary będzie świa­tłem dla innych, aby podą­ża­jąc za Wami, mogli dostą­pić nowego nieba i nowej ziemi, gdzie naresz­cie wszy­scy będziemy żyli, jako jedna rodzina, dzieci jednego Ojca.

Wszystkim naszym Drogim Parafianom i Gościom oraz wszystkim odwiedzającym naszą parafialną stronę internetową, życzymy rado­snych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Radosnego Alleluja.

Duszpasterze Parafii Leżajsk – Fara

Święte Triduum Paschalne.
Święte Triduum Paschalne.more_vert

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota trzy najważniejsze dni w życiu chrześcijanina. W tych trzech dniach dokonuje się przełamanie tej przeogromnej tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY!
Święte Triduum Paschalne.close

Porządek Nabożeństw w Wielkim Tygodniu

Parafia Świętej Trójcy w Leżajsku:

Wielki Czwartek. 

W tym dniu rano może być sprawowana tylko jedna Msza Święta – tzw. Msza Krzyżma świętego. Celebrowana jest w kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów w każdej diecezji. Biskup konsekruje oleje, które kapłani zabierają do swoich parafii.

Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. To pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch sakramentów – Kapłaństwa i Eucharystii. Wielki Czwartek to święto wszystkich kapłanów. Po mszy św. przenosi się Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Z ołtarza zdejmowany jest obrus i świece.

Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00

Adoracja do godz. 24.00

Wielki Piątek. 

To jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy świętych. Wiernych obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy. Od rana w kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Najważniejsza tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Wierni podchodzą i całują krzyż. W wielu kościołach odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Droga Krzyżowa – godz. 9.00

Liturgia Męki Pańskiej – godz.18.00

Adoracja do godz. 24.00

 Wielka Sobota. 

Tego dnia święcone są tradycyjne pokarmy. Całą sobotę trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Głównym punktem Wielkiej Soboty jest wieczorna, bardzo uroczysta Wigilia Paschalna. To najważniejsza liturgia w Roku Liturgicznym. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w wieczorem: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie zmierzch. W kościołach rozbrzmiewa już radosne Alleluja, które zwiastuje Zmartwychwstanie Chrystusa.

Poświęcenie pokarmów od 800 – 1400 (co godzinę)

Wigilia Paschalna – godz. 19.00

 Niedziela Wielkanocna:

Obchody Niedzieli Zmartwychwstania rozpoczyna procesja rezurekcyjna. Rusza o świcie i jest bardzo bogata. Po jej zakończeniu w kościele odśpiewywany jest hymn Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy). Liturgia tego dnia jest bardzo uroczysta. W pieśniach rozbrzmiewa Alleluja.

Msze św. godz.: 6.00,  8.30, 10.00, 11.30 i 18.00.

(nie będzie Mszy św. o godz. 16.00).

 Poniedziałek Wielkanocny:

Msze św.: godz. 7.00,  8.30, 10.00, 11.30 i 18.00.

(nie będzie Mszy św. o godz. 16.00).

Informacje

Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia parafialne

II Niedziela Wielkanocna – Święto Bożego Miłosierdzia (23.04.2017 r.)
II Niedziela Wielkanocna – Święto Bożego Miłosierdzia (23.04.2017 r.)close
 1. Dziś z racji Niedzieli Miłosierdzia Bożego, po każdej Mszy św. odmówimy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Popołudniu koronka w kościele Jezusa Miłosiernego w Godzinie Miłosierdzia tj. o godz. 15.00 a wieczorem zamiast nabożeństwa o godz. 17.30 zapraszamy na Wieczór Uwielbienia poświęcony Najświętszemu Imieniu Jezus, z modlitwą wstawienniczą i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, który rozpocznie się o godz. 19.00. Przypominamy, że wierni w Polsce codziennie mogą zyskiwać odpust zupełny za pobożne odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem w kościele. Chorzy oczywiście mogą zyskiwać ten odpust w domu.
 2. Dziś także rozpoczyna się kolejny Tydzień Miłosierdzia. Niech będzie to dla nas wszystkich okazja do podjęcia refleksji nad naszą relacją do bliźniego, zwłaszcza tego będącego w większej potrzebie. Z tej też okazji dziś po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszek Caritas z przeznaczeniem na pomoc ofiarom wojny w Syrii.
 3. Jutro uroczystość św. Wojciecha – głównego patrona Polski.
 4. We wtorek święto św. Marka – Ewangelisty. Jest to dzień imienin naszego Księdza Proboszcza. Wszystkich parafian zapraszamy na uroczystą Msze Świętą sprawowaną w intencji ks. Proboszcza Marka o godz. 18.00. W sobotę św. Katarzyny Sieneńskiej.
 5. Także we wtorek o godz. 15.15 zbiórka ministrantów i lektorów.
 6. Za tydzień Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Szczegóły w najbliższą niedzielę.
 7. Skarbonki Caritas z jałmużną wielkopostną można składać na ołtarzu lub w zakrystii a w razie potrzeby będzie to można uczynić także w przyszłą niedzielę.
 8. Wszystkim wyjeżdżającym na pielgrzymkę do Ziemi Świętej przypominamy, iż wyjazd będzie w piątek 28 kwietnia z parkingu przy kościele o godz. 4.30.
 9. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 19.00 koncert pieśni maryjnych i patriotycznych w wykonaniu Małgorzaty Kellis, znanej polsko-amerykańskiej śpiewaczki i grupy muzyków. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
 10. W Siewcy do nabycia prasa i publikacje katolickie. Dziś szczególnie polecamy zarówno tygodnik Niedziela jak i Gościa Niedzielnego do którego jest dołączona płyta z filmem „Zmartwychwstały”.
 11. Zaproszenia: Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Leżajsku zaprasza we czwartek 27 kwietnia br. na Leżajskie Targi Pracy i Edukacji 2017. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

Intencje zbiorowe:

 • W intencji ks. Proboszcza z okazji imienin – Msze św. od Akcji Katolickiej, Straży Honorowej NSPJ,  Róż Różańcowych i Bractwa Szkaplerza Świętego – wtorek, godz. 18.00.
 • W intencji nowennowych próśb i podziękowań do MB Pocieszenia – środa, godz. 18.00.
 • Za śp. Stanisława Kolano – intencja od koleżanek i kolegów z klasy córki Barbary – piątek, godz. 6.30.
 • Za śp. Leokadię Krawczyk – intencja od pracowników kotłowni w Leżajsku – sobota, godz. 7.30.
Obraz z kamery z kościoła
Kamera internetowa

Obraz z kamery z kościoła farnego
Kamera internetowaclose
Kontaktmore_vert

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Świętej w Leżajsku
Kontaktclose

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Świętej w Leżajsku

Dekanat Leżajsk I
Archidiecezja Przemyska
ul. Rynek 35 , 37-300 Leżajsk

Kancelaria parafialna jest czynna codziennie:
z wyjątkiem niedziel, świąt i uroczystości,
w godzinach 8.00 – 9.00 oraz 16.00 – 17.00.

Galeria

Poniedziałek Wielkanocny. Ks. Bp Ignacy Dec w naszej parafii.
Msza Święta – Rezurekcja 2017
Wielka Sobota 2017
Wielki Piątek 2017Projekt Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku p.n.: „Rewitalizacja infrastruktury publicznej i zabytkowych obiektów kościelnych Parafii Farnej i Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 3,7 mln zł przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, z Programu „Promesa” Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz przez Miasto Leżajsk, Województwo Podkarpackie i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu