navigation
Przesuń w dół

Aktualności

8 grudnia - WIECZÓR UWIELBIENIA
8 grudnia – WIECZÓR UWIELBIENIAmore_vert

Zapraszamy na kolejny w tym roku Wieczór Uwielbienia do Leżajskiej Fary. Początek - po Mszy Świętej o godzinie 18.00.
8 grudnia – WIECZÓR UWIELBIENIAclose
Adwentowe oczekiwanie... 3 grudnia I Niedziela Adwentu.
Adwentowe oczekiwanie… 3 grudnia I Niedziela Adwentu.more_vert

Wszystkich zaprszamy na RORATY. Msze święte ku czci Matki Bożej w naszej świątyni o godzinie 18.00.
Adwentowe oczekiwanie… 3 grudnia I Niedziela Adwentu.close

Historia i znaczenie Adwentu

Adwent jes okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczy. Trwa cztery niedziele. Jest to czas radosnego i pobożnego przygotowania do Narodzin Chrystusa, które obchodzimy 25 grudnia.

Historia Adwentu

Słowo „adwent” pochodzi od łac. advenio – przychodzić . Sens okresu Adwentu jest nierozłącznie związany z Uroczystością Narodzenia pańskiego. Ta zaś uroczystość pojawia się w Rzymie ok. 336 roku. Wyznaczona została na dzień zimowego przesilenia tj. 25 grudnia. Pewne jest, że przed 354 r. Boże Narodzenie pojawiło się w kalendarzu, zredagowanym przez sekretarza pap. św. Damazego.

Pierwsze wzmianki o przygotowaniu do Bożego Narodzenia – adwentu pochodzą z Galii (dzisiejsza Francja) i Hiszpanii. Pierwotnym sensem było przygotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, zwłaszcza chrztu, którego udzielano 6 stycznia. Biskupi proponowali należyte przygotowanie do obchodów Narodzenia pańskiego poprzez ascezę, pokutę i rezygnację z zabaw i uciech.

W Rzymie Adwent wprowadzono dopiero w VI w. (trwał on pierwotnie 6 tygodni), zaś od pontyfikatu św. pap. Grzegorza Wielkiego – już cztery tygodnie. Zyskał on ponadto, poza acetycznym przygotowaniem do Bożego Narodzenia; charakter eschatologiczny; czyli przygotowania do ostatecznego przyjścia Chrystusa (paruzji). Potwierdza to też fragment 1 prefacji adwentowej: „on przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których z ufnością oczekujemy”

Znaczenie Adwentu

Adwent, jako okres radosnego i pobożnego przygotowania do dnia narodzin Pana, obchodzi się do dziś prawie w niezmienionej formie. Nie jest to już jednak okres pokutny (jak kiedyś). Warto jednak powziąć stosowne postanowienia, wzmacniające naszą wolę, mając na względzie słowa Pana: „uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka; jak potrzask” Łk 21, 34. Ostrzeżenie to dotyczy Dnia Sądu, ale czyż nie pasuje to idealnie do obżarstwa i trosk doczesnych czasu przed Bożym Narodzeniem?

Okres adwentu ma dwie części.

Ogólne normy Roku liturgicznego i Kalendarza z 1969 r. mówią, że: „Adwent rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli, która wypada 30 listopada lub jest najbliższa tego dnia i kończy się przed I Nieszporami Narodzenia Pańskiego”.

Pierwsza część: od pierwszej Niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia przygotować ma nas na paruzję – ostateczne przyjście Chrystusa u końcu czasów (Ap 22, 20). W Liturgii Słowa powracają echem słowa proroka Izajasza. W drugiej prefacji adwentowej słyszymy: „Jego zapowiadali wszyscy prorocy, dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciel zwiastował jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu”. Wszystkie proroctwa Starego Testamentu zapowiadają więc przyjście Mesjasza. Spełnia się oczekiwanie Ludu Wybranego.

Druga część Adwentu to już bezpośrednie przygotowanie do Uroczystości Narodzenia pańskiego.Przebiega ona od 16 do 24 grudnia; każdy dzień posiada swoją własną antyfonę, podkreślającą charakter zbliżającego się Przyjścia. W liturgii Mszy św. doniośle brzmią słowa ostatniego proroka Starego testamentu; Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki” (Mk 1, 3). Liturgia zachęca nas od umiłowania rzeczy niewidzialnych: „abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych”. Mówi także o wymianie (podzieleniu) przez Chrystusa losu ludzkiego; przyjścia w cielesnej postaci. Oto Boże Narodzenie staje się wielkim podniesieniem natury ludzkiej; skoro Bóg tak bardzo siebie uniżył, rodząc się jako dziecko – o ileż wywyższył godność człowieka!

Kościół, w 39 numerze ogólnych norm Roku liturgicznego i Kalendarza z 1969 r., naucza o Adwencie: „Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem radosnego i pobożnego oczekiwania”

Trzecia Niedziela Adwentu – zwana niedzielą Gaudete: Radości (w liturgii używamy różowego koloru szat), jest podkreśleniem radosnego charakteru oczekiwania na Chrystusa. Oczekiwania aktywnego, czynnego, z postawą czuwania, a nie „z rękami w kieszeni”. „Niech biodra wasze będą przepasane, a w rękach waszych niech płoną pochodnie” Łk 12, 35, mówi Chrystus. I to jest postawa czuwania! Gotowość do ruszenia w drogę, z płonącymi pochodniami, by oświecały drogę. Stąd zewnętrzną oznaką naszego czuwania są lampiony, które zapalamy w czasie Mszy roratnich; poświęconych czci NMP. Lampion jest jednym z symboli adwentowych, obok:

 • roratki – świecy symbolizującej obecność NMP. Ustawiana jest obok ołtarza i zapalana w czasie sprawowania Mszy św. roratnich
 • wieńca adwentowego – tradycja jego ustawiania w kościołach i domach sięga ok. 1830 roku. Pomysł zrodził się w Niemczech. Pomysłodawcą był protestancki teolog, Jan Henryk Wichern żyjący w Hamburgu. Zwyczaj ten rozpowszechnił się następnie na pozostałe kraje. Wieniec adwentowy, w formie okręgu, składa się z gałązek choinki, na których umieszcza się 4 świece, symbolizujace 4 niedziele Adwentu. Co niedzilę zapala się kolejną swiecę. Symbolika wieńca adwentowego jest następująca: zielone gałązki – życie, nadzieja, świece – światło, nadchodzącą Światłość, forma wieńca: krąg; powracający cykl życia.
 • kalendarza adwentowego – mającego postać drabiny, po której „schodzi” do nas figurka, symbolizująca nadchodzącego Jezusa.

Obecnie cały czas trwania Kościoła można nazwać nieustannym „Adwentem”; oczekiwaniem na wypełnienie się czasów. Cały czas pielgrzymujemy, jesteśmy w drodze, w oczekiwaniu. Nigdy nie wolno nam przyspać, zagasić lampy naszych sumień. „Bądźcie gotowi”! (Łk 12, 40).

Boże Narodzenie będziemy przeżywać na tyle, na ile godne było nasze przygotowanie w Adwencie.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Odnowienie.

Zachęcamy do odnowienia w Rodzinach Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana... Niech króluke w naszej Ojczyźnie... w naszej parafii i w naszych Rodzinach.
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Odnowienie.close

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!

–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

–       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

–       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

–       W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

–       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

29.11 – 7.12. NOWENNA przed Niepokalanym Poczęciem.

Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem - nasze duchowe przygotowanie Parafii do zadań wynikających z Nowego Roku Duszpasterskiego.
29.11 – 7.12. NOWENNA przed Niepokalanym Poczęciem.close

Jak co roku, zapraszamy na duchowe przygotowanie do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia. Jest już tradycją, że wraz z Bractwem Szkaplerza Świętego trwamy na wspólnej modlitwie. Czas ten, to takie „małe REKOLEKCJE” przed nowym rokiem duszpasterskim, który rozpoczniemy od 1 Niedzieli Adwentu. To także czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia dla całej naszej parafii. Zachęcamy i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Grupy modlitewne prosimy o podjęcie przygotowania liturgii Mszy Świętych podczas Nowenny, według następującego porządku:

dzień 1 (29.11.2017) – Róże Różańcowe Męskie

dzień 2 (30.11.2017) – Domowy Kościół

dzień 3 (1.12.2017) – Oaza Nowego Życia i Dzieci Bożych

dzień 4 (2.12.2017) – Bractwo Szkaplerza Świętego

dzień 5 (3.12.2017) – Duszpasterstwo Nauczycieli

dzień 6 (4.12.2017) – Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym i Dzieło Pomocy Powołaniom

dzień 7 (5.12.2017) – Akcja Katolicka

dzień 8 (6.12.2017) – Róże Różańcowe Kobiece

dzień 9 (7.12.2017) – Straż Honorowa NSPJ

 

Parafialna pielgrzymka do Łagiewnik…

Dziękujemy za dar wspólnego parafialnego pielgrzymowania. Zapraszamy do włączania się w inicjatywy podejmowane przez duszpasterzy i grupy parafialne...
Parafialna pielgrzymka do Łagiewnik…close

W dniu 19 listopada 2017 roku, grupa 15 parafian wraz z księdzem Piotrem uczestniczyła w Rocznicy Proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Łagiewnikach. Początek spotkania miał miejsce w Centrum Św. Jana Pawła II, gdzie po nabożeństwie do Ducha Świętego wyruszyliśmy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Nabożeństwu Drogi Krzyżowej przewodził nasz Ks. Bp Stanisław Jamrozek, który odpowiedzialny jest z ramienia Konferencji Episkopatu Polski z Ruchy Intronizacyjne w naszej ojczyźnie (rozważania 14 stacji czytał ks. Piotr).

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Metropolita Krakowski Abp Marek Jędraszewski. Ksiądz Arcybiskup mówił, że tylko trzeźwość umysłu i czuwanie serca sprawia, że chrześcijanie mogą uznać Chrystusa za Pana dziejów i Króla wszechświata.

W wygłoszonej homilii hierarcha zachęcił przybyłych, by nie wierzyli w słowa o tym, że w świecie panuje obecnie pokój, a jedyne co pozostało człowiekowi to przyjemności życia. – Za tym przekonaniem kryje się jedno – po śmierci nie ma nic, więc trzeba maksymalnie wykorzystać ten czas, który jeszcze jest. A w ostatecznym horyzoncie takiego myślenia o człowieku i o świecie kryje się przekaz, że Boga nie ma – przestrzegł.

Wskazał jednak, że chrześcijanie muszą czuwać, oczekując przyjścia Dnia Pańskiego. – Mamy czynić wszystko, aby królestwo Boże stawało się naszą codziennością, aby – choć jest niewidzialne – przenikało sposób naszego myślenia i postępowania oraz by przemieniało świat – nauczał.

Opisał przy tym, że zarówno uroczyste wypowiedzenie słów jubileuszowego aktu rok temu, jak i jego odnowienie dzisiaj, ma istotne znaczenie w kontekście utopii, które szerzą się współcześnie. – Utopii zbudowania idealnego społeczeństwa, opartego o wojujący feminizm, genderyzm, kosmopolityzm, relatywizm moralny, tzw. wartości europejskie, pośród których jest eutanazja i prawo kobiet do zabijania w swoich łonach nienarodzonych dzieci – mówił.

Zaznaczył też, że „w tę batalię o kształt i zachowanie chrześcijańskiej Europy wplątana jest także Polska”. Dodał, że bardzo wielkie znaczenie mają tutaj oddolne inicjatywy ludzi, takie jak starania o wolną niedzielę, uniemożliwienie aborcji eugenicznej czy akcja „Różaniec do granic”.

– Chodzi o to, by pokazać jak bardzo zależy nam na powrocie do chrześcijańskich korzeni, do uświadomienia sobie tego, z czego wyrastamy i co jest tak ważne. Aby ocalić w sobie co jest istotne, aby także inne, bratnie nam narody europejskie to na nowo odkryły, jeżeli chcą zachować swoją tożsamość i ciągłość historyczną tak głęboko naznaczoną przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata – podkreślił abp Jędraszewski.

Po zakończonych uroczystościach i skromnym posiłku, uczestniczyliśmy w koronce do Bożego Miłosierdzia i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w PARAFIALNEJ PIELGRZYMCE…

PIELGRZYMKA !!! Rocznica proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Do Sanktuarium Św. Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - 19 listopada 2017...
PIELGRZYMKA !!! Rocznica proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.close

Rok temu, jako parafia uczestniczyliśmy w Krakowie – Łagiewnikach w Uroczystym Akcie Przyjęcia Jezusa jako Pana i Króla. Chcemy powrócić do tego wydarzenia i na nowo w tym samym miejscu – dokonać ponownego zawierzenia siebie Chrystusowi Królowi. Jeżeli znajdą się chętni, to w niedzielę – 19 listopada o 5.30 wyruszymy do Krakowa na uroczystości. Zapisy w zakrystii do środy włącznie. 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

NIEDZIELA, 19 XI 2017

10.00 – Nabożeństwo do Ducha Świętego (Sanktuarium Św. Jana Pawła II)

10.30 – Droga krzyżowa i przejście do Bazyliki Miłosierdzia Bożego

12.00 – Anioł Pański i odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 
EUCHARYSTIA – pod przewodnictwem – abpa Marka JĘDRASZEWSKIEGO (Bazylika Miłosierdzia Bożego)

IX DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

Czy wiesz, że ... ... 105 tys. chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Chrystusa? ... co 5 minut ginie 1 chrześcijanin? ... 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych? ... w 116 krajach świata łamane jest prawo do wolności religijnej? ... 350 milionów chrześcijan...
IX DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYMclose

Nasz Pan, Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii zaprasza nas do czujności: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25, 13). W całej historii Kościoła widzimy znaki, które wzywają do bycia czujnym na obecność dobra i zła. Nie możemy stracić okazji by stawać się dobrymi i nie ulegać grzechowi. Szczególną czujnością winniśmy wykazać się względem naszych braci i sióstr chrześcijan z Bliskiego Wschodu, którzy nadal cierpią, dając świadectwo swej wiary aż po najwyższą ofiarę własnego życia. Dzisiaj Kościół w Polsce już po raz dziewiąty obchodzi Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wspieramy duchowo i materialnie tych, którzy z powodu imienia Jezus doświadczają wypędzenia ze swoich domów, grabieży, nakładania wysokich podatków. Każdego dnia muszą chronić swoich najbliższych tylko dlatego, że są chrześcijanami. Dzisiaj w czasie  każdej Eucharystii w sposób szczególny otaczamy modlitwą nasze siostry i braci z Bliskiego Wschodu. 

Czy wiesz, że … …

105 tys. chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Chrystusa? …

co 5 minut ginie 1 chrześcijanin? …

200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych? …

w 116 krajach świata łamane jest prawo do wolności religijnej? …

350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji.

Wyślij SMS o treści RATUJE pod nr 72405

I dziś świętość jest możliwa…

"O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominamy również po śmierci" - św. Ambroży. Uroczystość Wszystkich Świętych przeplata się ze wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
I dziś świętość jest możliwa…close

Pierwsze dni listopada to czas doświadczania tajemnicy świętych obcowania. To także czas refleksji nad sensem życia. 1 listopada nierozłącznie wiąże się z odwiedzaniem cmentarzy. Tradycyjnie już w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp Ignacego Deca. Homilię pod czas Mszy Świętej wygłosił ks. biskup. Wskazał On na Fatimę i święte dzieci fatimskie; Franciszka i Hiacyntę, jako przykład do naśladowania dla wszystkich. – Niebo istnieje. I tam jest nasze miejsce – mówił. Po Eucharystii odbyła się procesja, w której polecano wszystkich wiernych zmarłych. Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.

 

8 grudnia - WIECZÓR UWIELBIENIA
8 grudnia – WIECZÓR UWIELBIENIAmore_vert

Zapraszamy na kolejny w tym roku Wieczór Uwielbienia do Leżajskiej Fary. Początek - po Mszy Świętej o godzinie 18.00.
8 grudnia – WIECZÓR UWIELBIENIAclose
Adwentowe oczekiwanie... 3 grudnia I Niedziela Adwentu.
Adwentowe oczekiwanie… 3 grudnia I Niedziela Adwentu.more_vert

Wszystkich zaprszamy na RORATY. Msze święte ku czci Matki Bożej w naszej świątyni o godzinie 18.00.
Adwentowe oczekiwanie… 3 grudnia I Niedziela Adwentu.close

Historia i znaczenie Adwentu

Adwent jes okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczy. Trwa cztery niedziele. Jest to czas radosnego i pobożnego przygotowania do Narodzin Chrystusa, które obchodzimy 25 grudnia.

Historia Adwentu

Słowo „adwent” pochodzi od łac. advenio – przychodzić . Sens okresu Adwentu jest nierozłącznie związany z Uroczystością Narodzenia pańskiego. Ta zaś uroczystość pojawia się w Rzymie ok. 336 roku. Wyznaczona została na dzień zimowego przesilenia tj. 25 grudnia. Pewne jest, że przed 354 r. Boże Narodzenie pojawiło się w kalendarzu, zredagowanym przez sekretarza pap. św. Damazego.

Pierwsze wzmianki o przygotowaniu do Bożego Narodzenia – adwentu pochodzą z Galii (dzisiejsza Francja) i Hiszpanii. Pierwotnym sensem było przygotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, zwłaszcza chrztu, którego udzielano 6 stycznia. Biskupi proponowali należyte przygotowanie do obchodów Narodzenia pańskiego poprzez ascezę, pokutę i rezygnację z zabaw i uciech.

W Rzymie Adwent wprowadzono dopiero w VI w. (trwał on pierwotnie 6 tygodni), zaś od pontyfikatu św. pap. Grzegorza Wielkiego – już cztery tygodnie. Zyskał on ponadto, poza acetycznym przygotowaniem do Bożego Narodzenia; charakter eschatologiczny; czyli przygotowania do ostatecznego przyjścia Chrystusa (paruzji). Potwierdza to też fragment 1 prefacji adwentowej: „on przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których z ufnością oczekujemy”

Znaczenie Adwentu

Adwent, jako okres radosnego i pobożnego przygotowania do dnia narodzin Pana, obchodzi się do dziś prawie w niezmienionej formie. Nie jest to już jednak okres pokutny (jak kiedyś). Warto jednak powziąć stosowne postanowienia, wzmacniające naszą wolę, mając na względzie słowa Pana: „uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka; jak potrzask” Łk 21, 34. Ostrzeżenie to dotyczy Dnia Sądu, ale czyż nie pasuje to idealnie do obżarstwa i trosk doczesnych czasu przed Bożym Narodzeniem?

Okres adwentu ma dwie części.

Ogólne normy Roku liturgicznego i Kalendarza z 1969 r. mówią, że: „Adwent rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli, która wypada 30 listopada lub jest najbliższa tego dnia i kończy się przed I Nieszporami Narodzenia Pańskiego”.

Pierwsza część: od pierwszej Niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia przygotować ma nas na paruzję – ostateczne przyjście Chrystusa u końcu czasów (Ap 22, 20). W Liturgii Słowa powracają echem słowa proroka Izajasza. W drugiej prefacji adwentowej słyszymy: „Jego zapowiadali wszyscy prorocy, dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciel zwiastował jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu”. Wszystkie proroctwa Starego Testamentu zapowiadają więc przyjście Mesjasza. Spełnia się oczekiwanie Ludu Wybranego.

Druga część Adwentu to już bezpośrednie przygotowanie do Uroczystości Narodzenia pańskiego.Przebiega ona od 16 do 24 grudnia; każdy dzień posiada swoją własną antyfonę, podkreślającą charakter zbliżającego się Przyjścia. W liturgii Mszy św. doniośle brzmią słowa ostatniego proroka Starego testamentu; Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki” (Mk 1, 3). Liturgia zachęca nas od umiłowania rzeczy niewidzialnych: „abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych”. Mówi także o wymianie (podzieleniu) przez Chrystusa losu ludzkiego; przyjścia w cielesnej postaci. Oto Boże Narodzenie staje się wielkim podniesieniem natury ludzkiej; skoro Bóg tak bardzo siebie uniżył, rodząc się jako dziecko – o ileż wywyższył godność człowieka!

Kościół, w 39 numerze ogólnych norm Roku liturgicznego i Kalendarza z 1969 r., naucza o Adwencie: „Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem radosnego i pobożnego oczekiwania”

Trzecia Niedziela Adwentu – zwana niedzielą Gaudete: Radości (w liturgii używamy różowego koloru szat), jest podkreśleniem radosnego charakteru oczekiwania na Chrystusa. Oczekiwania aktywnego, czynnego, z postawą czuwania, a nie „z rękami w kieszeni”. „Niech biodra wasze będą przepasane, a w rękach waszych niech płoną pochodnie” Łk 12, 35, mówi Chrystus. I to jest postawa czuwania! Gotowość do ruszenia w drogę, z płonącymi pochodniami, by oświecały drogę. Stąd zewnętrzną oznaką naszego czuwania są lampiony, które zapalamy w czasie Mszy roratnich; poświęconych czci NMP. Lampion jest jednym z symboli adwentowych, obok:

 • roratki – świecy symbolizującej obecność NMP. Ustawiana jest obok ołtarza i zapalana w czasie sprawowania Mszy św. roratnich
 • wieńca adwentowego – tradycja jego ustawiania w kościołach i domach sięga ok. 1830 roku. Pomysł zrodził się w Niemczech. Pomysłodawcą był protestancki teolog, Jan Henryk Wichern żyjący w Hamburgu. Zwyczaj ten rozpowszechnił się następnie na pozostałe kraje. Wieniec adwentowy, w formie okręgu, składa się z gałązek choinki, na których umieszcza się 4 świece, symbolizujace 4 niedziele Adwentu. Co niedzilę zapala się kolejną swiecę. Symbolika wieńca adwentowego jest następująca: zielone gałązki – życie, nadzieja, świece – światło, nadchodzącą Światłość, forma wieńca: krąg; powracający cykl życia.
 • kalendarza adwentowego – mającego postać drabiny, po której „schodzi” do nas figurka, symbolizująca nadchodzącego Jezusa.

Obecnie cały czas trwania Kościoła można nazwać nieustannym „Adwentem”; oczekiwaniem na wypełnienie się czasów. Cały czas pielgrzymujemy, jesteśmy w drodze, w oczekiwaniu. Nigdy nie wolno nam przyspać, zagasić lampy naszych sumień. „Bądźcie gotowi”! (Łk 12, 40).

Boże Narodzenie będziemy przeżywać na tyle, na ile godne było nasze przygotowanie w Adwencie.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Odnowienie.
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Odnowienie.more_vert

Zachęcamy do odnowienia w Rodzinach Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana... Niech króluke w naszej Ojczyźnie... w naszej parafii i w naszych Rodzinach.
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Odnowienie.close

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!

–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

–       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

–       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

–       W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

–       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

29.11 - 7.12. NOWENNA przed Niepokalanym Poczęciem.
29.11 – 7.12. NOWENNA przed Niepokalanym Poczęciem.more_vert

Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem - nasze duchowe przygotowanie Parafii do zadań wynikających z Nowego Roku Duszpasterskiego.
29.11 – 7.12. NOWENNA przed Niepokalanym Poczęciem.close

Jak co roku, zapraszamy na duchowe przygotowanie do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia. Jest już tradycją, że wraz z Bractwem Szkaplerza Świętego trwamy na wspólnej modlitwie. Czas ten, to takie „małe REKOLEKCJE” przed nowym rokiem duszpasterskim, który rozpoczniemy od 1 Niedzieli Adwentu. To także czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia dla całej naszej parafii. Zachęcamy i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Grupy modlitewne prosimy o podjęcie przygotowania liturgii Mszy Świętych podczas Nowenny, według następującego porządku:

dzień 1 (29.11.2017) – Róże Różańcowe Męskie

dzień 2 (30.11.2017) – Domowy Kościół

dzień 3 (1.12.2017) – Oaza Nowego Życia i Dzieci Bożych

dzień 4 (2.12.2017) – Bractwo Szkaplerza Świętego

dzień 5 (3.12.2017) – Duszpasterstwo Nauczycieli

dzień 6 (4.12.2017) – Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym i Dzieło Pomocy Powołaniom

dzień 7 (5.12.2017) – Akcja Katolicka

dzień 8 (6.12.2017) – Róże Różańcowe Kobiece

dzień 9 (7.12.2017) – Straż Honorowa NSPJ

 

Informacje

Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia parafialne

II Niedziela Adwentu (10.12.2017 r.)
II Niedziela Adwentu (10.12.2017 r.)close
 1. Dziś nieszpory niedzielne o godz. 17.30 a po nich Msza św. wieczorna.
 2. Dzisiejsza niedziela jest też obchodzona jako kolejny Dzień solidarności z Kościołem na Wschodzie. Z tej okazji za tydzień po wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek z przeznaczeniem na ten cel. O przeprowadzenie tejże zbiórki prosimy Róże Różańcowe.
 3. Roraty w naszym kościele codziennie o godz., 18.00, na które wszystkich a szczególnie dzieci bardzo serdecznie zapraszamy.
 4. We wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 nowenna do św. Antoniego. Prośby i podziękowania składamy przy figurze świętego a po nowennie błogosławieństwo dzieci.
 5. W środę po Mszy św. wieczornej zapowiadane wspólne spotkanie dla wszystkich parafialnych grup apostolskich i modlitewnych. Serdecznie zapraszamy.
 6. W czwartek spotkanie przedślubne dla narzeczonych w poradni po Mszy św.
 7. W piątek spotkanie dla małżonków, nie tylko młodych. Wszystkich, którzy już uczestniczą w spotkaniach jak i nowych chętnych serdecznie zapraszamy do wspólnoty.
 8. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim tym, którzy w minionym tygodniu podjęli posługę roznoszenia opłatków wigilijnych w naszej parafii. Bóg zapłać za składane z tej okazji ofiary. Rodziny, których nie zastano w domu, mogą odbierać opłatki w „Siewcy”. Pozostały jeszcze do zabrania opłatki dla rodzin mieszkających w blokach przy: ul. Kopernika 4 i 6; Kołłątaja 4, 5 i 6; Mickiewicza 55 i 66, Staszica 1 i 2 oraz ulice: Burmistrzów Zawilskich i Mickiewicza. Bardzo prosimy ludzi dobrej woli z tychże ulic o podjęcie się trudu rozprowadzenia opłatków w swoich rejonach.
 9. Za tydzień po wszystkich Mszach św. przedpołudniem, nasi niepełnosprawni z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy naszym Oddziale Caritas, zapraszają, na kiermasz ozdób i stroików bożonarodzeniowych. Młodzież oazowa będzie zaś rozprowadzać „sianko” na stół wigilijny a ofiary zasilą ich fundusz rekolekcyjny.
 10. Dzisiejsza taca mszalna jest przeznaczona na planowane dalsze prace remontowe przy naszej parafii.
 11. W Siewcy do nabycia wigilijne świece Caritas, prasa katolicka oraz kalendarze.
 12. Zaproszenia: Starosta Leżajski i Burmistrz Miasta, zapraszają w środę 13 grudnia na obchody 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Początek godz. 17.00 pod pomnikiem Ofiar Komunizmu przy cmentarzu (szczegóły na tablicy ogłoszeń) zaś Miejskie Centrum Kultury zaprasza na Jarmark Świąteczny na placu obok MCK-u w najbliższy piątek i sobotę w godzinach od 15 do 19.

Intencje zbiorowe:

 • Msza św. w intencji mieszkańców ul. Zmuliska i kpt. Kuczka – poniedziałek, godz. 18.00, za zmarłych z tychże ulic – wtorek, godz. 18.00 i w intencji wszystkich modlących się w maju przy kapliczce na ul. Zmuliska – czwartek, godz. 6.30.
 • Za śp. Mieczysława Poprawę – intencja od firmy Styropianex – poniedziałek, godz. 18.00.
 • W intencji maturzystów rocznik 1987 i ich nauczycieli – wtorek, godz. 18.00.
 • W intencji nowennowych próśb i podziękowań do MB Pocieszenia – środa godz. 18.00.
 • Z Róży św. Krzysztofa – środa, godz. 18.00.
 • Msza św. za kapłanów pracujących w naszej Farze i misjonarzy – intencja od mieszkańców z ul. Zmuliska – piątek, godz. 18.00.
 • Z intencji Bractwa Szkaplerza Świętego – czwartek, godz. 18.00.
 • Za śp. Marię Marecką – Szubiak – intencja od dyrekcji, nauczycieli i pracowników ZSL w Leżajsku – piątek, godz. 18.00.
 • Za śp. Irenę Piechocką – intencja od sąsiadów z klatki – sobota, godz. 18.00.
 • Za śp. Bronisława Pietrychę – intencja od pracowników Obsługi Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku – niedziela, godz. 10.00.
 • Za śp. Julię Rejman – intencja od koleżanek emerytek  z Przychodni nr 1 – niedziela, godz. 18.00.
 • Za śp. Tomasza Wnuka – intencja od koleżanek i kolegów ze SP kl. VIII A – niedziela, godz. 9.30 w MK.

W ostatnim tygodniu odszedł od nas do wieczności śp. Franciszek Dąbek z ul. Wałowej – wieczny odpoczynek …..

Obraz z kamery z kościoła
Kamera internetowa

Obraz z kamery z kościoła farnego
Kamera internetowaclose
Kontaktmore_vert

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Świętej w Leżajsku
Kontaktclose

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Świętej w Leżajsku

Dekanat Leżajsk I
Archidiecezja Przemyska
ul. Rynek 35 , 37-300 Leżajsk

Kancelaria parafialna jest czynna codziennie:
z wyjątkiem niedziel, świąt i uroczystości,
w godzinach 8.00 – 9.00 oraz 16.00 – 17.00.

Galeria

Niepokalane Poczęcie i Wieczór Uwielbienia.
Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 listopada 2017
Wizytacja Kanoniczna w Parafii Ks. Abpa Adama Szala. Dzień 2. Msza Swięta dla maturzystów z ZSL w Leżajsku.
Sakrament Bierzmowania – Abp Adam Szal – 22.10.2017Projekt Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku p.n.: „Rewitalizacja infrastruktury publicznej i zabytkowych obiektów kościelnych Parafii Farnej i Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 3,7 mln zł przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, z Programu „Promesa” Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz przez Miasto Leżajsk, Województwo Podkarpackie i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu