Błogosławieństwo nowych lektorów

W dniu 11 listopada podczas Mszy Świętej odbył się obrzęd błogosławieństwa nowych lektorów w naszej parafii. Przyjęcie tak zaszczytnej posługi jest wezwaniem do odczytywania słowa Bożego podczas liturgii. Niech głębsze poznawanie Pisma Świętego, rozwijanie modlitwy, a także bardziej świadome przeżywanie Eucharystii przez nowych lektorów, umocni ich na dalszej drodze do świętości.

 

Archiwum