navigation

„Idźcie i odpocznijcie nieco…” (Mk 6,31)

Dzieci i młodzież zapraszamy na Msze na zakończenie roku szkolnego. I tak, na godzinę 8.00: do kościoła farnego zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, a młodzież licealną do małego kościoła. Będziemy wspólnie dziękować Bogu za miniony czas nauki i prosić o Jego błogosławieństwo na czas wakacji. Nasze zaproszenie kierujemy również do rodziców, nauczycieli, wychowawców i pracowników szkół. 

A wieczorem o 18.00 uroczyste zakończenie roku formacji wszystkich grup parafialnych i wspólnot działających w naszej parafii. 

Archiwum