navigation

Spowiedź wielkanocna w naszej parafii…

Spowiedź wielkanocna w naszej parafii...
Spowiedź wielkanocna w naszej parafii...

Sakrament pokuty i pojednania:

Wielki Wtorek 

od 9.00 do 12.00

(z półgodzinną przerwą od 10.30 do 11.00)

od 14.00 do 18.00

(z półgodzinną przerwą od 16.00 do 16.30)

„Chrześcijanin, który po grzechu pod wpływem Ducha Świętego przystępuje do sakramentu pokuty, powinien przede wszystkim całym sercem nawrócić się do Boga. To wewnętrzne na­wrócenie serca, zawierające żal za grzechy i postanowienie nowego życia, wyraża się przez wyznanie grzechów wobec Kościoła, przez należyte zadośćuczynienie i poprawę życia”.

  1.  Rachunek sumienia – mam dokładnie zbadać stan swojej duszy od ostatniej dobrej spowiedzi.
  2. Żal za grzechy – mam szczerze żałować za wszystkie swoje grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy – mam szczerze postanowić, że zrobię wszystko co w mojej mocy, aby w przyszłości unikać wszystkich grzechów. 
  4. Szczera spowiedź – mam wyznać Bogu wobec kapłana wszystkie moje grzechy ciężkie. 
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu – mam wykonać po­kutę, którą wyznaczy mi spowiednik.
 MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO O DOBRĄ SPOWIEDŹ:

Duchu Święty,

Duchu światła i prawdy, który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic skrytego, przyjdź i oświeć mój rozum, abym przypomniał sobie moje grzechy i poznał ich złość. Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grzechy szczerze żałował, umocnij wolę do skutecznego postanowienia poprawy.

Archiwum