navigation

Autor: ks. Piotr

100 lecie Niepodległości w naszej parafii…
Uroczystość Wszystkich Świętych.

100 różańców za 100 lat niepodległości…

100 różańców za 100 lat niepodległości...
100 różańców za 100 lat niepodległości...

ZAPRASZAMY chętnych do włączenia się w dziękczynną modlitwę różańcową za odzyskaną przed 100 laty niepodległość. Naszą inicjatywę nazwaliśmy „100 różańców za 100 lat niepodległości” – odmawiane w sposób ciągły. Modlitwa ta rozpoczęłaby się w piątek 9 listopada Mszą św. o godz. 6.30 w kościele Jezusa Miłosiernego (Mały Kościół) a potem, bez przerwy, co pół godziny konkretna, zgłoszona wcześniej rodzina czy też np. kilkoro znajomych, sąsiadów, przyjaciół, głośno odmawiałoby jedną, wyznaczoną cząstkę różańca dziękując w ten sposób za konkretny przypisany do godziny rok niepodległości i tak w sposób ciągły aż do niedzieli 11 listopada do godz. 9.30, o której będzie odprawiona Msza św. na zakończenie. Potrzebujemy 100 rodzin bądź grup (grupek, wspólnot, itp.). Oczywiście gdy lista się wypełni, można się dopisywać do innych i to po wielekroć, wszak miejsca w kościele wystarczy o każdej godzinie dla wielu. Zapisy w Siewcy.

„My jeszcze jesteśmy w drodze do nieba, w drodze do świętości…”

„My jeszcze jesteśmy w drodze do nieba, w drodze do świętości...
„My jeszcze jesteśmy w drodze do nieba, w drodze do świętości...

Pierwszego listopada Kościół katolicki przeżywa Uroczystość Wszystkich Świętych, tych znanych z kalendarza liturgicznego i tych wszystkich, którzy nie zostali wyniesieni na ołtarze, ale cieszą się chwałą nieba.

Liturgii w pięknie odnowionej kaplicy, po której odbyła się tradycyjna procesja do czterech stacji na cmentarzu, przewodniczył i homilię wygłosił O. Sylwester Skirliński OFM. Kapłan podkreślił wartość modlitwy za zmarłych. „Możemy im pomóc poprzez ofiarowanie w ich intencji odpustów, czerpiąc ze skarbnicy Kościoła. Niech nasze modlitwy za zmarłych będą zanoszone z wiarą i wielką ufnością w Miłosierdzie Boże”- mówił kaznodzieja. W modlitwę za zmarłych parafian z leżajskiej Fary, włączyli się; Ks. Proboszcz, ks. Dariusz i ks. Piotr.

Kapłan zachęcał wiernych do uciekania się do Boga za wstawiennictwem świętych i bliższego poznawania ich historii życia. „Pytajmy się świętych, zaglądajmy do ich życiorysów, uczmy się od nich jak trzeba żyć. Oni mogą nas wiele nauczyć”.

W Uroczystość Wszystkich Świętych na nasz leżajski cmentarz przybywają tłumy ludzi, palą znicze i zostawiają kwiaty na grobach bliskich sobie ludzi, którzy odeszli. „Dla mnie są to ważne święta. Dziś trzeba choć na chwilę się zatrzymać. To czas zadumy, czas wspomnień ale też i nadziei że się jeszcze spotkamy” – wyznała wzruszona parafianka stojąc nad grobem męża…

Jutro Dzień Zaduszny. Msza na cmentarzu o godzinie 14.00.

 

Uroczystość Wszystkich Świętych…

Uroczystość Wszystkich Świętych...
Uroczystość Wszystkich Świętych...

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten „płomyk nadziei”, wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką…

Msze Święte w Kościele: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 i 18.00 oraz

Msza na Cmentarzu w intencji zmarłych parafian o godzinie 14.00.

Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie….

X DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

X DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM
X DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

Z OKAZJI  DNIA SOLIDARNOŚCI KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM, KTÓRY W TYM ROKU PRZEŻYWAMY PO RAZ DZIESIĄTY PAKISTAŃSKI KARD. COUTTS WYSTOSOWAŁ PRZESŁANIE DO POLAKÓW.

Moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu,

Przesyłam wam pozdrowienia z Rzymu z kończącego się już Synodu Biskupów. To było niesamowite doświadczenie jedności, braterstwa oraz poczucia bycia Jednym Katolickim Kościołem zgromadzonym wokół Ojca Świętego. Przesyłam również pozdrowienia z Kościoła w Pakistanie. Jesteśmy niewielkim i historycznie młodym Kościołem w kraju o ogromnej populacji muzułmańskiej. Dla nas, Chrześcijan żyjących i świadczących o naszej wierze w centrum islamskiego świata, każdy dzień pełen jest trudności i wyzwań. Jesteśmy również zachęceni przykładem Kościoła w Polsce. Pomimo różnych cierpień i prześladowań w ciągu okupacji komunistycznej daliście Kościołowi Powszechnemu wielkiego i nieustraszonego pasterza jakim był św. Jan Paweł II. W Pakistanie ludzie starszej generacji pamiętają i wspominają ze wzruszeniem krótką wizytę Papieża w roku 1982. Jego obecność odniosła bardzo pozytywny skutek nawet na niechrześcijańskich mieszkańcach naszego kraju. Dziś okazaliście swoje zainteresowanie oraz solidarność z cierpiącym Kościołem na świecie. Pragnę podziękować wszystkim wierzącym w Polsce za ich modlitwy oraz wszelką inną pomoc dla cierpiącego Kościoła, a szczególnie w Pakistanie. Jednocząc się z wami w Panu, jednej wierze oraz jednym Chrzcie Świętym, modlę się do naszego kochającego Ojca aby wam błogosławił za waszą hojność i dobroć.

+ Joseph Kardynał Coutts
Arcybiskup Karachi

Nasze duchowe przeżywanie Eucharystii…

Nasze duchowe przeżywanie Eucharystii...
Nasze duchowe przeżywanie Eucharystii...
W nawiązaniu do słów z homilii ks. Kamila – zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania, wartościowych nagrań, które pięknie przedstawiają Tajemnicę Eucharystii i naszego jej PRZEŻYWANIA.
(link należy skopiować i wkleić w przeglądarkę internetową)
Homilia – Ks. Dominik Chmielewski – Część 1
Homilia – Ks. Dominik Chmielewski – Część 2
Spektakl – Tajemnica Eucharystii

ZAPROSZENIE na Pielgrzymkę Dzieła Pomocy Powołaniom

ZAPROSZENIE na Pielgrzymkę Dzieła Pomocy Powołaniom
ZAPROSZENIE na Pielgrzymkę Dzieła Pomocy Powołaniom

„Proście Pana (…) aby wyprawił robotników na żniwo Swoje”.

Wszystkich członków jak i sympatyków Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Balickiego oraz zatroskanych o powołania kapłańskie i zakonne zapraszamy do miejsc związanych z życiem i posługą Błogosławionego Patrona Dzieła.  Tegoroczna  pielgrzymka do Przemyśla odbędzie się w sobotę 20 października. Zapisy w zakrystii a szczegółowy program na tablicy ogłoszeń.

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne
Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II o powołania
Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej – Tobie zawierzamy nasze rodziny. Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę, na przyjęcie słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby stawały się źródłem nowych i świętych powołań. Oświecaj umysły rodziców, aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką i mądrą miłością umieli prowadzić je nieomylnie ku dobrom duchowym i wiecznym. Kształtuj w duszach ludzi młodych prawe sumienie i wolną wolę, aby wzrastając w mądrości, latach i łasce umieli wielkodusznie przyjąć dar Bożego powołania. Spraw, abyśmy kontemplując i naśladując Twoją wytrwałą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, z godnością przeżywane ubóstwo i dziewiczą czystość, uczyli się wypełniać wolę Bożą i wspomagać z subtelną rozwagą tych spośród nas, którzy zostali powołani do bardziej radykalnego naśladowania Pana Jezusa, który za nas wydał samego siebie. Amen. 

„Fronton przeszłości” w wykonaniu Dariusza Kowalskiego i Krzysztofa Ostrowskiego

„Fronton przeszłości”. Zdjęcia w zakładce Galeria.

W najbliższą niedzielę Miejskie Centrum Kultury i nasza parafia zapraszają na koncert słowno-muzyczny pt. „Fronton przeszłości” poświęcony 100 – rocznicy odzyskania niepodległości jak i 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wystąpią Krzysztof Ostrowski – organy i recytacje aktor Dariusz Kowalski (znany chociażby z roli Tracza w Plebani). Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy.

Koncert Patriotyczny – „NIEPODLEGŁA”.

„Niepodległa” – Koncert Patriotyczny w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Ostatni niedzielny wieczór  aż zachęcał do tego, aby wybrać się na koncert do naszej leżajskiej Fary. Wybór był dobry, ponieważ tego dnia wystąpiła w pięknym Koncercie Patriotycznym – „Niepodległa” –  Małgorzata Kellis, światowej sławy śpiewaczka operowa. Małgorzata Kellis od wielu lat mieszka w USA, dokąd wyjechała w celu doskonalenia warsztatu wokalnego, jednak więzi z Polską nie zerwała. Często powraca do rodzinnego kraju, często też tutaj koncertuje. Niezwykle ciepła atmosfera towarzysząca niedzielnemu patriotycznemu koncertowi oraz zadowalająca frekwencja odbiorców – naszych parafian i gości przyczyniły się do udanego wieczoru, który zapewne na długo pozostanie w pamięci zarówno artystki, jak też publiczności. W trakcie koncertu swoje nietuzinkowe umiejętności wokalne zaprezentował także student wokalistyki na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – Konrad Horoszko. Występ młodego artysty nagrodzony został gromkimi brawami. Zachwyceni słuchacze zgotowali artystom owację na stojąco. Ponadto, podziękowano przepięknym bukietem kwiatów.

Mały Kościół. Prace konserwatorskie.
Droga Krzyżowa – 14 września 2018.

14 września 2018 – Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii.

14 września 2018 - Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii.
14 września 2018 - Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii.

Dlaczego dzisiaj mamy iść Drogą Krzyżową? Przecież nie ma Wielkiego Postu. Takie pytanie padło z ust dziecka podczas popołudniowego spotkania Oazy dzieci Bożych. No właśnie. Dlaczego parafianie z leżajskiej Fary od kilku już lat wyruszają z krzyżem 14 września ulicami parafii? Święto Podwyższenia Krzyża dla nas leżajszczan jest wyjątkowym dniem, bo oto kilka lat temu z inicjatywy ks. Proboszcza został odnowiony stary krzyż stojący przy placu targowym oraz figura modlącego się przy skale Jezusa. I właśnie wtedy w Święto Podwyższenie Krzyża Świętego wyruszyliśmy z kościoła z nowym krzyżem wraz ze wspólnotą parafialną odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dlatego właśnie i w tym roku nie mogło być inaczej. O godzinie 18.00 zgromadziliśmy się licznie na Eucharystii, aby wraz z parafialnymi grupami i wspólnotami rozpocząć nowy rok formacji i modlitwy. Homilię wygłosił ks. Proboszcz Marek Cisek. Całość liturgii animowali przedstawiciele poszczególnych wspólnot. Później uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, której przewodniczył ks. Kamil Gniwek. W atmosferze szumu ulicy, rozświetlonej latarniami i reflektorami samochodów, wyznaliśmy swoją wiarę w zbawczą Mękę Zbawiciela. Wśród wszystkich intencji, tych osobistych i wspólnotowych, towarzyszyła nam również i ta, wynagradzająca za grzechy nasze i całego świata, za różnego typu profanacje świętych symboli naszej wiary. Droga Krzyżowa jest nabożeństwem upamiętniającym przejście Jezusa Chrystusa z krzyżem ulicami Jerozolimy z pretorium Piłata na Golgotę. Dzisiaj, jako wspólnota parafialna Świętej Trójcy w Leżajsku towarzyszyliśmy Jezusowi, który szedł ulicami naszego miasta.

ZDJĘCIA W ZAKŁADCE GALERIA.

Nabożeństwo Fatimskie – 13 września 2018.

Katechezy przedmałżeńskie…

Katechezy przedmałżeńskie...
Katechezy przedmałżeńskie...

Zapraszamy na katechezy przedmałżeńskie, które będą miały miejsce w naszej parafii w dniach 21-23 września 2018 roku. Początek po Mszy Świętej wieczornej. Nie obowiązują zapisy. Szczegóły u ks. Grzegorza Sochy.

XXII Niedziela zwykła (02.09.2018 r.)

 

 1. Dziś I niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 8.30 i 10.00 a podczas nabożeństwa różańcowego o 17.30 dziękować będziemy Bogu za tegoroczne plony i prosić o potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży w rozpoczynającym się roku szkolnym.
 2. Jutro w poniedziałek, początek nowego roku szkolnego. Msza św. dla młodzieży licealnej o godz. 8.00 a dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w kościele Farnym o godz. 9.00.
 3. Wszystkich kandydatów, ministrantów, lektorów jak i chętnych do tej posługi zapraszamy na wspólną zbiórkę we wtorek na godz. 16.00.
 4. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej zarówno w czwartek jak i w piątek do godz. 20.00.
 5. Spowiedź w piątek od godz. 16.00. Zachęcamy wszystkie dzieci jak i młodzież, aby zbliżający się nowy rok szkolny rozpoczęli z Bogiem, czego znakiem niech będzie spowiedź i przyjęta Komunia św.
 6. W piątek odwiedziny chorych w domach z Komunią św. od godz. 9.00.
 7. W sobotę, przypada święto Narodzenia Matki Bożej, czyli MB Siewnej.
 8. Także w sobotę Starostwo Powiatowe i OO. Bernardyni zapraszają na kolejną XIX Pielgrzymkę Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego połączoną z Dożynkami Powiatowymi na godz. 11.00 na plac przed Bazyliką.
 9. Dzieci i młodzież naszej parafii zapraszamy na spotkania Ruchu Światło – Życie czyli Oazy w każdy piątek w dwóch grupach. I tak, dzieci ze Szkół Podstawowych zapraszamy na godz. 16.30 zaś młodzież gimnazjalną, licealną i starszą na godz. 18.00. Spotkania starszej grupy będzie się rozpoczynać Mszą św. a kończyć ok. godz. 21.00.
 10. Dzisiejsza taca mszalna przeznaczana jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu zaś za tydzień w drugą niedzielę miesiąca wszystkie złożone na tacę ofiary będą przeznaczone na trwające prace remontowe przy naszej parafii. W czasie ostatniej zbiórki, zebrano łącznie z wpłatami na konto kwotę: 16 854 zł. Tak więc uwzględniając ostatnią składkę, mamy na naszym koncie inwestycyjnym 251 tyś. zł. Wszystkim darczyńcom za każdą przekazaną złotówkę, za życzliwość i zrozumienie składamy serdeczne Bóg zapłać.
 11. W Siewcy do nabycia prasa i publikacje katolickie.

Intencje zbiorowe:

 • Z intencji Bractwa Szkaplerza Świętego – wtorek i sobota, godz. 18.00.
 • Za śp. Alicję Gajewską – intencja od mieszkańców bloku przy ul. Staszica – środa, godz. 6.30.
 • W intencji nowennowych próśb i podziękowań do MB Pocieszenia – środa, godz. 18.00.
 • Za śp. Mieczysława Majcherczyka – intencja od koleżanek i kolegów z Urzędu Gminy
  w Kamieniu  – czwartek, godz. 18.00.
 • Za śp. Janinę Gumuła – intencja od koleżanek i kolegów córki z Hortino – czwartek, godz. 18.00.
 • Z intencji Straży Honorowej NSPJ – piątek, godz. 18.00.
 • Za śp. Ryszarda Cimarno – intencja od sąsiadów – sobota, godz. 18.00.
 • Z Róży bł. Anieli Salawy – niedziela, godz. 8.30.
 • Za śp. Danutę Kaciuba – intencja od pracowników ZUS w Leżajsku – niedziela, godz. 11.30.

W ostatnim tygodniu odeszła od nas do wieczności śp. Stanisława Raróg z ul. Kołłątaja oraz śp. Maria Zajdel z ul. Mickiewicza a ostatnio w DPS w Rzeszowie – wieczny odpoczynek…

Archiwum
Archiwum